Holbæk Kommunes borgmester skal være med til at rådgive om investeringer i erhvervsfyrtårne på Sjælland og øerne.

Regeringen og Folketingets partier har taget initiativ til syv regionale vækstteams. De skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, så hele landet kommer godt igennem coronakrisen.

Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen får en af pladserne i vækstteamet for Sjælland og øerne.
”Jeg er rigtig glad for at få en plads i et så vigtigt team. Vi har stærkt brug for planer for, hvordan vi kan styrke væksten i erhvervslivet på den anden side af corona-krisen. Jeg ser meget frem til at gå i en bred dialog med erhvervslivet og borgmestrene på Sjælland og øerne, så vi kan komme med de bedst mulige anbefalinger til regeringen”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Fokus på biosolutions og ø-udvikling

Hvert af de syv vækstteams har fået et særligt fokusområde, som afspejler de erhvervsmæssige styrker i netop dette område.

Vækstteamet for Sjælland og øerne skal således fokusere særligt på biosolutions og ø-udvikling. Biosolutions dækker blandt andet over virksomheder, der udvikler teknologier, materialer og løsninger, der kan være et alternativ til fossile produktionsmetoder, processer eller produkter.

”Her i det nordvestsjællandske har vi en hel del virksomheder, der allerede er eller har et potentiale til at blive vækstfyrtårne indenfor biosolutions. Samtidig har vi også en del øer, som hver dag arbejder på at være attraktive for både virksomheder og tilflyttere. Jeg vil gøre mit til at bringe alle de stemmer med ind i vækstteamets arbejde, så vi kan skabe flere grønne løsninger og udvikling på vores øer”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat midler under årets finanslov fra det såkaldte REACT-EU-program til at realisere anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams.

Vækstteamet for Sjælland og øernes arbejde skal så vidt muligt være færdigt ved udgangen af maj 2021, hvor vækstteamet skal give sine anbefalinger til regeringen.

Fakta

Vækstteamet for Sjælland og øerne består af repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommuner og erhvervshusene:
• Jørn Stryger, formand, fabriksdirektør i CP Kelco A/S
• Mikkel Hemmingsen, adm. dir. for Sund & Bælt Holding A/S
• Stine Grønnemose, manging director, Alfa Laval Nakskov A/S
• Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester, Holbæk Kommune
• Lene Ertner, afdelingsformand, Teknisk Landsforbund Sjælland
• Claus Engholm Jensen, regionskonsulent, 3F Regionskontor Sjælland 4
• Steen Munk, kreditdirektør, Nykredit og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
• John Brædder, borgmester, Guldborgsund Kommune og bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland
• Palle N. Svendsen, direktør og ejer af Delfi Technologies, næstformand for Erhvervshus Sjælland
• Ulla Skaarup, rektor, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Pressefoto