Hjerneskadeforeningen Vestsjælland afholdt konference – HjerneKonf21 – om prioriteringer i handicappolitikken – særligt i relation til personer ramt af senhjerneskader og deres pårørende

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, der dækker bl.a. Holbæk Kommune, afholdt torsdag 24. juni på Hotel Comwell Korsør konference om prioriteringer i handicappolitikken, særligt i relation til personer ramt af senhjerneskader og deres pårørende. Konferencens deltagere var alle, der interesserer sig for handicapområdet i relation til senhjerneskade-området (borgere, fagpersoner og politikere fra de nævnte kommuner samt Region Sjælland).

Konferencen, der havde samlet mere end 50 deltagere, bød på en spændende dag med oplæg, personlige beretninger samt en politisk paneldebat.

Efter et inspirerende oplæg fra Hjerneskadeforeningens landsdirektør, Morten Lorenzen, omkring FN’s Handicapkonvention og handicapområdet generelt som et af de 17 FN verdensmål, trak Morten Lorenzen linjen videre til de netop overståede økonomiforhandlinger med regeringen, hvor handicapområdet endte som en af taberne, da de økonomiske midler for Budgetåret 2022 skulle fordeles.

”Et land skal kendes på, hvorledes man behandler sine svageste grupper. Det svære specialiserede område hører ikke til i det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Det, der er svært, skal klares af en lærd”, sagde Morten Lorenzen. En tankegang, der dog ikke altid synes fremherskende, når talen i kommunerne falder på økonomi, hvilket ofte fører til en marginalisering af samfundets svageste grupper, hvor midlerne til især genoptræning af mennesker med senhjerneskader nedprioriteres.

”Postnummerlotteri” er et af de nye ord, der på det seneste er blevet fremherskende i debatten. Et blik på de specialiserede handicapområder viser nemlig, at der er stor forskel på kvaliteten af de tilbud, der gives i kommunerne f.eks. på senhjerneskade-området. En borgergruppe, ”enmillionstemmer”, havde derfor i den netop afsluttede Folketingssamling samlet underskrifter nok til, at der kunne fremsættes beslutningsforslag om overførsel af det specialiserede handicapområde fra kommunerne til regionerne. Desværre blev forslaget forkastet ved 2. behandlingen i Folketinget, men som borgergruppen har udtalt: ”Kampen er langt fra slut. Faktisk er den kun lige begyndt”.

Begrebet ”postnummerlotteri” blev også understreget af fhv. sygehusdirektør i Region Sjælland m.v., overlæge Torben Cordtz i hans spændende indlæg ”Mellem to stole”. Med sin lægefaglige baggrund og gift med en hustru, der selv lider af en senhjerneskade, kender han personligt til de udfordringer, som både senhjerneskadede og deres pårørende står overfor i dagligdagen. ”Sundhedsvæsenet i dag er designet til folk med uddannelse”, sagde Torben Cordtz. Bor man i en velfungerende kommune med gode behandlingsmuligheder og dermed lav ulighed i sundhedsvæsenet, er risikoen for eksempelvis senhjerneskader mindre, end hvis man bor i kommuner med stor ulighed (eks. Vestsjælland og Lolland).

Dertil kommer vigtigheden af, at de pårørende er forholdsvis ressourcestærke.

Vores bestyrelse og frivillige ambassadører, er med til at løfte opgaven og med fælles hjælp når vi længere.

Den efterfølgende politiske debat med deltagelse af bla. Margit Jonsson fra ”#enmillionstemmer”, Trine Birk Andersen (A) formand for Region Sjællands Udvalg for Det nære Sundhedsvæsen, Lars Schmidt (DF), Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Sorø kommune samt direktør i Hjerneskadeforeningen, Morten Lorenzen blev meget livlig. Spørgelysten var stor fra konferencedeltagerne, og mange relevante emner blev bragt på banen.

Konferencens deltagere blev guidet igennem hele dagen af de to konferenciers, Martin Knudsen og Stine Bruun, som præsenterede de forskellige temaer, foredragsholderne og hele panelet på en inspirerende måde. Og som en ekstra overraskelse underholdt de to med festlig sang efter frokosten.

Dagen afsluttedes med et spændende indlæg af Hjerneskadeforeningens ambassadør Sanne Salomonsen om hendes eget sygdomsforløb, hvorefter Sanne – akkompagneret af sønnen Victor Ray – til deltagernes store begejstring gav smagsprøver på hendes store musikalske sangskat.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland – Dan Kiving, kasserer
Mail: dan.kiving@live.dk,
Mobil 5357 8100
Lokalafdelingens hjemmeside www.hjerneskaden.dk – hvor billeder fra konferencen er lagt op i galleriet

Privatfoto
Privatfoto
Privatfoto
Privatfoto
Privatfoto
Privatfoto