Hjembæk og Svinninge Kirker
Svinninge Kirke
Kirkevej 6c
4520 Svinninge

Hjembæk Kirke
Tornbrinken 2A
4450 Jyderup

Website

Facebookside

To smukke kirker

Svinninge kirke er bygget omkring år 1100. Alterudsmykningen er udskåret i træ af billedhugger Gunnar Hansen i 1953.

Svinninge Kirke. Foto: Søren Lykke

Hjembæk kirke er fra ca. 1100 og har hørt under Aggersvold Gods. Kirken er formentlig indviet til Sct. Laurentius som findes blandt de mange kalkmalerier, som pryder kirkens loft. Lorentz Jørgensen har udformet træskærerarbejdet i kirken: Prædikestol, crucifiks og altertavle (1655).

Hjembæk Kirke. Foto: Hjembæk Kirke

Sognehuset
Kirkerne har fælles sognehus og hjemmeside. Sognehuset på Kirkevej 4 benyttes til korøvelser, konfirmandundervisning, legestue, fællesspisning og meget andet.

Huset kan også lejes i forbindelse med kirkelige handlinger – f.eks. begravelseskaffe, dåbsfest eller konfirmation.
Der er plads til 50 personer, et lille anretterkøkken og service.

Kirkekoret
Under ledelse af Kristin Lomholt synger Svinninge Kirkes voksenkor et blandet repertoire af rytmiske og klassiske sange, viser og gospel. Koret har et godt fællesskab med masser af sangglæde og humor. I løbet af sæsonen, optræder koret ved sangstævner og koncerter, samt cirka en gang om måneden i Svinninge kirke.

Svinningekoret er for alle, så går du rundt med lyst til at synge, er du meget velkommen til at kontakte Kristin. Hun har diplomuddannelse (Masters) i rytmisk sang fra hhv. Det jyske Musikkonservatorium og New England Conservatory of Music i Boston. Derudover har hun organist/korleder uddannelsen fra Sjællands Kirkemusikskole.

Foto: SDL

sølvpartner