I samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi har Holbæk Kommune for nyligt ændret lidt på skiltningen på Munkholmvej i Holbæk.

Byzonetavlerne på Munkholmvej vil blive flyttet ud til Tjepperupvej. Grundet de mange kryds og cykelstier på vejen, er det besluttet at sænke hastigheden fra 60km/t til 50km/t indenfor den nye byzone.

I forbindelse med det fremtidige arbejde med forlængelsen af Skagerakvej, er det besluttet at nedsætte hastigheden på Munkholmvej i forbindelse med byggepladsvejen, og hastigheden bliver derfor nedsat til at inkludere denne nye byggepladsvej.

Efter forlængelsen af Skagerakvej vil der være nye trafikforhold, hvor det er besluttet at 60km/t vil blive den fremtidige hastighed på Munkholmvej øst for forlængelsen af Skagerakvej og frem til byzonen ved Tjebberupvej.

Der er desværre sket fejl i leveringen af de bestilte skilte, og der har derfor været problemer med hastighedstavlerne udenfor byzonen, som forventes udbedret hurtigst muligt.

Kilde: Holbæk Kommune

Foto: ABW