Brænder du for grundvandsbeskyttelse, samarbejde og dialog – så har Holbæk Kommune jobbet til dig.

Vores grundvand er en fundamental ressource, som både borgere, erhverv og kommune har et fælles ansvar for at passe på, så også fremtidige generationer har rent drikkevand.

I Holbæk Kommune har de store ambitioner på grundvandsområdet, og de søger en medarbejder, som sammen med teamkolleger kan indgå i arbejdet med myndighedsopgaver på området, herunder BNBO-arbejdet, indsatsplanlægning mv.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af både drifts- og udviklingsorienterede opgaver, og du vil skulle arbejde med både traditionelle myndighedsopgaver, som tilsyn med vandværker, og mere projektorienterede opgaver, såsom BNBO-arbejdet mv. Opgaverne vil blive nærmere aftalt, når de kender dig, dine erfaringer og kompetencer.

Den ideelle kandidat har indgående kendskab til grundvandsområdet – eksempelvis fra ansættelse i kommune, stat eller rådgiverbranchen. Herudover er det vigtigt, at du har lyst til og mod på samarbejde med interessenter samt at arbejde i en politisk styret organisation.

Holbæk Kommune ønsker, at kommunen opleves som en helhed, når man møder borgere og virksomheder. Det stiller store krav til deres evner til at være i dialog med hinanden og deres omgivelser. De arbejder med tæt inddragelse af interessegrupper, og det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere med forskellige interessenter som f.eks. vandværker og landbrugsorganisationer.

I den kommende tid har de i Holbæk Kommune særligt fokus på at sikre, at BNBO’er friholdes for erhvervsmæssig anvendelse af pesticider – i samarbejde med vandværkerne og landbrugserhvervet. De søger derfor en medarbejder, der brænder for at løse den opgave sammen med resten af teamet.

Hvem er de?

Du får 21 kompetente og engagerede kolleger i afdelingen Natur og Miljø. Den enkelte medarbejder er primært tilknyttet ét team, men indgår også i tværgående opgaver og projekter i og udenfor afdelingen. Du vil blive tilknyttet teamet Jord og Vand, der består af 9 medarbejdere. Teamet har en bred berøringsflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere.

De holder til i et åbent kontorlandskab ved Holbæk Havn. På kontoret har de en uformel omgangstone, og der er højt til loftet. Dertil har de en økofrugtordning og en aktiv personaleforening.

Natur og Miljø er en del af det tekniske myndighedsområde: By og Landskab, og hører under chefområdet Vækst og Bæredygtighed, der er det samlede brede tekniske område i Holbæk Kommune.

De ønsker en kollega med stærke faglige kompetencer, som ideelt har flere års erfaring inden for grundvandsområdet.

Du motiveres af udfordringer og dialog, er rummelig, giver plads til andres holdninger og brænder for at yde en god indsats for borgere og virksomheder.

De forestiller sig, at du har:

erfaring med sagsbehandling på grundvandsområdet, også gerne erfaring med bade- og bassinvandsområdet,
erfaring med udarbejdelse af indsatsplaner,
erfaring med at få folk med forskellige interesser til at samarbejde om et fælles projekt,
viden om BNBO-lovgivningen,
evnen til at bruge dine erfaringer til at skabe nye løsninger,
gode kommunikative evner – såvel skriftligt som mundtligt, og du kan indgå i konstruktiv dialog,
gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og få afsluttet opgaverne,
godt humør og sætter pris på det sociale,
sans for at navigere i en politisk styret organisation,
lyst til at arbejde med opgaver, som til tider indeholder interessemodsætninger og -konflikter,
kørekort (kategori B).

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 18. maj 2021)

Foto: ABW