Til efteråret er der grundlovsceremoni på Det Gamle Rådhus. Arrangementet foregår torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16.00-18.00, og adressen er Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk

Her ønsker vi tillykke til dem, der på dagen får statsborgerskab. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen siger et par ord, erklæringer bliver underskrevet, og der vil være fejring, kage og musik.

Rammerne for grundlovsceremonien kan dog ændre sig. Det afhænger af, hvilke COVID-19-retningslinjer der gælder 7. oktober. Kommende danske statsborgere vil i givet fald få besked, og denne nyhed opdateres.

Kommende statsborgere

Som kommende statsborger er du velkommen til at tage op til tre familiemedlemmer eller venner med til ceremonien, som kan være med til at fejre dig.

Du skal huske at tilmelde både dem og dig selv grundlovsceremonien. Det gør du ved at skrive en e-mail til grundlovsceremoni@holb.dk. I e-mailen skal du skrive dit navn, og du skal give besked om, hvorvidt du tager familiemedlemmer eller venner med. Tilmelding skal ske senest torsdag den 2. september 2021. Det er vigtigt, at du overholder denne tidsfrist.

Er du kommende dansk statsborger, skal du til arrangementet huske at medbringe ID-kort med billede. Du skal også huske at medbringe en erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig på forhånd. Erklæringen skrives under til arrangementet.

Har du spørgsmål eller interesse i grundlovsceremonien, er du altid velkommen til at sende en e-mail til grundlovsceremoni@holb.dk.

Baggrund

I 2019 vedtog Folketinget lov om indfødsrets meddelelse. Det betyder, at kommuner nu byder velkommen til nye statsborgere ved en officiel ceremoni. Statsborgerskabet træder i kraft efter deltagelse i grundlovsceremonien, hvor nye statsborgere skriver under på at overholde dansk lovgivning, værdier og retsprincipper mm.

Det er to gange om året, at vi i Holbæk Kommune inviterer til grundlovsceremoni. Sidste arrangement var i marts 2021, og næste gang afholdes det 7. oktober.

Inden hver grundlovsceremoni afholdes, kommer der informationer om det på kommunens hjemmeside. Ligeledes får de involverede, kommende statsborgere en personlig invitation via e-boks.

Kilde

Foto: ABW