I Holbæk Kommune er der ca. 1.000 borgere, der har en demenssygdom, og sygdommen påvirker yderligere de ca. 4.000 borgere, der er pårørende. Antallet af borgere med demens forventes mod 2040 at stige til det dobbelte.

Demens kommer altså til at berøre mange flere mennesker i fremtiden. Huskeugen byder derfor på inspirerende events med fri entré, og som skal gøre os klogere på sygdommen.

”Demens er en alvorlig sygdom, som ikke kun rammer det enkelte menneske, men hele familien. Derfor arrangerer vi i Holbæk Kommune igen Huskeugen, så mennesker med demens og deres pårørende gennem en række arrangementer kan blive endnu klogere på aktiviteter, pleje og omsorg. For ingen skal stå alene med en demenssygdom. Formålet med ugen er dermed at skabe åbenhed og opmærksomhed på demensramte og deres familiers liv med demens. Vi ønsker at øge opmærksomheden om sygdommen, og det arbejder, som der foregår i Holbæk Kommune med at skabe det demensvenlige samfund. Demens er en udfordring, vi skal tackle sammen, alle sammen. Det må man aldrig stå alene med,” fortæller John Harpøth, der er formand for Udvalget for Ældre og Sundhed i Holbæk Kommune.

Kom og bliv klogere på demens i uge 38 (19. – 23. september 2022)
Oplev spændende foredrag om den nyeste viden inden for demensforskning
Få mere viden om jura/fuldmagt/værgemål i relation til demens
Foredrag med Michèle Bellaiche
Foredrag med hjerneforsker Troels W. Kjær
Deltag i motionseventet ”Gå for at huske”
Hør hvordan det opleves, når en ægtefælle får demens
Vær en del af et fællesskab sammen med andre borgere med demens og deres pårørende

Læs mere her

Foto: ABW