Forsyningsselskabet Fors A/S har indgået sin hidtil største frivillige aftale om grundvandsbeskyttelse med en privat lodsejer. Aftalen dækker et areal på 34 hektar og beskytter Fors A/S’ største kildeplads i Holbæk Kommune.

Forsyningsselskabet Fors A/S har på det private landbrug Dyrehavegård ved Knabstrup indgået selskabets hidtil største frivillige aftale om grundvandsbeskyttelse i Holbæk Kommune.

Der er tale om et aftaleareal på 34 hektar, som Dyrehavegård fremover vil dyrke uden brug af pesticider. Dermed undgår Fors A/S, at der siver rester af sprøjtemidler ned i grundvandet ved selskabets boringer ved Knabstrup Enge kildeplads, hvor Fors A/S indvinder én mio. m3 grundvand om året.

– Det er både en stor og meget vigtig aftale, fordi den viser, at vi via en respektfuld og intens dialog med lodsejeren er i stand til at indgå en frivillig aftale, som begge parter kan se sig selv i. Ved at indgå denne aftale reducerer vi risikoen for sprøjtegift i grundvandet i fremtiden, og målet er at vi og vores efterkommere også fremover trygt kan pumpe grundvand op herfra, siger adm. direktør i Fors A/S, Michael Brandt, og tilføjer:

– Vi tænker måske ikke over, at vi hver dag har adgang til et rent glas vand, at vi børster børnenes tænder i det eller bruger det i vores madlavning. Men vi skal betragte det som et værdifuldt aktiv, som vi er villige til at beskytte, så vores børn og børnebørn også har fri adgang til rent drikkevand, præcis som vores generation har været vant til. Den bevidsthed om naturen som en knap ressource er vi nødt til at have med os – både som forsyningsselskab og som private kunder.

Det er op til landets kommuner at sikre, at de lokale vandboringer bliver beskyttet. Det kan ske via frivillige aftaler mellem lodsejer og vandforsyning eller via påbud fra kommunen. I begge tilfælde betaler vandforsyningen kompensation til lodsejeren. I tilfældet med Dyrehavegård er begge parter dog meget tilfredse med, at aftalen er indgået ad frivillighedens vej.

– Natur og miljø har altid været vigtigt for os på Dyrehavegård. At bidrage på den måde til at passe på vores dyrebare drikkevand ved at etablere et større areal til BNBO her på vores grund er en selvfølge for os, siger Thomas Antoni fra Dyrehavegård.

– Når man indgår i en forhandling, er det vigtigt, at begge parter er lydhøre og er åbne for at finde en holdbar løsning. Det har jeg konstant oplevet med Fors. Derfor har vi nu en aftale, som begge parter er tilfredse med, tilføjer Thomas Antoni.

Pressefoto: Ejer af Dyrehavegård, Annette W.E. von Arnold, underskriver aftalen, der beskytter 34 hektar jord mod brug af pesticider, med adm. direktør i Fors A/S, Michael Brandt