Konsulentfirmaet Komponent er kommet med sine anbefalinger til omstillinger og effektiviseringer i Budget 2025. Nu venter behandling i fagudvalgene og offentlig høring.

Holbæk Kommune har et budget på omkring 5 mia. kroner, og kommunens mange opgaver og borgernes behov ændrer sig hele tiden.

”Med et stort budget og komplekse opgaver er det et vilkår, at vi løbende prioriterer og effektiviserer. Vi er simpelthen nødt til at prioritere, fordi vi allerede bruger de penge, vi må i forhold til servicerammen. Det betyder, at vi skal finde pengene et andet sted i organisationen, hvis vi har behov for at løfte et område, og det har vi altså hvert år. Så i min optik er skarp prioritering en helt fast opgave for os nu som i fremtiden,” siger Lars Qvist, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Når man som Holbæk Kommune har prioriteret og effektiviseret i mange år, bliver opgaven selvfølgelig stadigt vanskeligere.

Derfor bestilte Økonomiudvalget frem mod budgetlægningen for 2025 en analyse af konsulentfirmaet Komponent. Det skulle give et blik udefra på kommunens kerneopgaver og forbindelsen mellem dem.

Komponent udpegede i første omgang 14 områder med potentiale og fik siden til opgave at undersøge tre af disse områder nærmere. Det drejer sig om ungepakken, synergieffekter mellem social- og ældreområdet samt voksenspecialområdet. Den rapport er nu landet og dermed klar til politisk behandling.

”Det er aldrig nemt at prioritere og effektivisere, men det er altid sundt at få et blik på sig selv udefra. Komponent laver analyser i mange kommuner, og de har en masse eksempler på, hvordan man gennem investering kan skabe både et råderum men også forbedre kvaliteten for borgerne. Nu står vi med nogle anbefalinger, som ser mere overordnet på nogle af vores kerneopgaver, sammenhængen mellem dem og den måde, vi løser dem på. Det står i modsætning til de mere spredte prioriteringer og effektiviseringer, vi har set i tidligere år, og derfor synes jeg, vi skal behandle dem grundigt,” siger Lars Qvist.

Forandringer og investeringer
Mange af Komponents anbefalinger kræver investeringer i medarbejdere, nye arbejdsmetoder og uddannelse.

”En del af anbefalingerne handler jo om at finde de rette tilbud til borgerne, gøre borgerne mere selvhjulpne og investere i et godt afsæt i livet for de unge. Det er jo godt for den enkelte, men det er jo stadig en forandring, som har konsekvenser. Derfor er det også vigtigt, at vi i første omgang behandler forslagene politisk i Økonomiudvalget og fagudvalgene og siden skal de så sendes i høring. Først derefter træffer vi endelig beslutning i forhold til anbefalingerne,” siger Lars Qvist.

Det er ikke sikkert, Komponents anbefalinger i sig selv er nok til at skabe det råderum, der er brug for til næste år, for at kunne prioritere de nødvendige områder og tage nye politiske initiativer. Derfor arbejder administrationen i Holbæk Kommune også videre med de resterende 11 områder, som Komponent i sin tid udpegede. De forslag, der kommer ud af den proces, vil indgå i budgetprocessen i fagudvalgene senere på året. Blandt de 11 resterende områder finder man blandt andet sygefravær, befordring og indkøb og udbud.

Du kan læse dagsordenspunktet og selve Komponents analyse her

Tidligere års politiske råderum har sammen med andre dele af økonomien muliggjort blandt andet løft af børnespecialområdet, skabt en forsøgsordning med faste teams i hjemmeplejen, givet lærerne bedre tid til forberedelse og direkte feedback til eleverne samt styrket sagsbehandlingen på erhvervs- og vandmiljøområdet.

Den 17. januar behandler Økonomiudvalget sagen og den 6. og 7. februar behandler de relevante fagudvalg spørgsmålet om at sende anbefalingerne i høring.

 

Foto: ABW