Folketinget har netop vedtaget et hastelovforslag, der giver danske virksomheder mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned.

Der skal være tid til at tjekke både sorte og røde tal i danske virksomheders årsrapporter for 2020 oven på et usædvanligt år med corona.

Derfor har regeringen og et enigt Folketinget netop vedtaget et hastelovforslag, der gør det muligt for virksomheder at udskyde afleveringen af årsrapporten med en måned.

Dermed skal årsrapporten først indleveres til Erhvervsstyrelsen den 30. juni 2021.

”Jeg tror, både revisorer og virksomheder kan nikke genkendende til, at der har været en del ekstra at se til under coronakrisen. Derfor er regeringen selvfølgelig også helt indstillet på at lytte til erhvervslivet, når de siger, at der ikke er nok timer i døgnet. For det er nu engang vigtigt, at der er styr på årsrapporterne og ikke mindst efterkontrollen med kompensationspakkerne. Jeg er derfor glad for, at vi hurtigt har fået Folketingets opbakning til at skyde fristen,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Udskydelsen sker på baggrund af et ønske fra erhvervsorganisationerne. Det skal aflaste cirka 200.000 danske virksomheder, der skulle have afleveret årsrapporten i slutningen af maj samtidig med, at efterkontrollen på covid-19 kompensationspakkerne også kører i de kommende måneder.

”Vi er meget tilfredse med, at regeringen og Folketinget har handlet med meget kort varsel og lyttet til vores ønske om at give virksomhederne mulighed for at udskyde indberetningen af deres årsrapporter. Corona-krisen har budt på mange udfordringer og hårde restriktioner for dansk erhvervsliv, som har strukket sig meget langt og trukket et stort læs for at udvise samfundssind og -ansvar i indsatsen for at få Danmark bedst muligt gennem pandemien. Og der er ingen tvivl om, at mange virksomheder og revisorer fortsat er under et stort pres. Derfor er det vigtigt med et løbende samarbejde mellem regering, Folketinget, myndigheder og erhvervslivet, og den fleksibilitet den nu vedtagne lov giver adgang til er således meget værdsat og en god og fornuftig hjælp til danske virksomheder, hvoraf mange stadig er stærk udfordrede,” siger adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

”Vi er i DI meget glade for forslaget, som imødekommer et ønske fra mange af vores virksomheder. Mange virksomheder står som følge af Covid-19 midt i en kaotisk tid, hvor mange ud over årsrapporter også skal afregne endeligt i forhold til kompensationspakkerne. Der er derfor et stort behov for mere tid og ro til at færdiggøre deres årsrapporter og til at afvikle generalforsamlinger forsvarligt. Det er derfor vigtigt, at der både udvises fleksibilitet og reageres hurtigt når vores virksomheder uforskyldt står i en presset situation, og det må man sige, at der blev gjort her. Det vil vi gerne kvittere for. Det er godt for dansk erhvervsliv og dermed godt for Danmarks vej ud af denne krise” siger Lars Sandahl, adm. direktør i Dansk Industri.

”Det er meget positivt, at regeringen udsætter fristerne for at indsende årsrapporterne. Udskydelsen af årsrapporterne frem til den 30. juni 2021 betyder, at både revisorerne og deres kunder får mulighed for at håndtere de akutte COVID-19-relaterede problemstillinger. Samtidig giver udskydelsen sikkerhed for, at kreditorer, leverandører og andre brugere af årsregnskaberne får den nødvendige regnskabsinformation i fornuftig tid. Jeg glæder mig desuden over, at regeringen er opmærksom på, at der kan opstå behov for yderligere fleksibilitet, hvis COVID-19 situationen mod forventning skulle forværres,” siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR.

”Det er vigtigt, at der i en så usædvanlig situation, som vi befinder os i, findes pragmatiske løsninger, som tager hensyn til de udfordringer, som mange virksomheder aktuelt står med. Udskydelsen af fristen for årsrapporter er en god håndsrækning, som giver bedre mulighed for at få de administrative ender til at nå sammen ude i virksomhederne,” siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

”Hos FDR Foreningen Danske Revisorer er vi glade for, at erhvervsministeren sammen med Folketinget har lyttet til vores appel om udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter for 2020. Udskydelsen vil styrke virksomhedernes muligheder for at rekvirere assistance til de mange Covid-19 relaterede opgaver, når revisorer og virksomheder får den nødvendige fristforlængelse til imødekommelse af de mange aktuelle deadlines,” siger Per Kristensen, formand for FDR.

Fristen for slutafregningen ift. kompensationspakkerne er også blevet skubbet fra 31. maj til 30. juni 2021.

Kilde

Foto: ABW