Førerløse busser skal som et forsøg køre patienter, medarbejdere og besøgende rundt på offentlig vej mellem afdelingerne på Slagelse Sygehus i det kommende år. Movia har i samarbejde med Region Sjælland, Metroselskabet og Region Hovedstaden for første gang sendt den førerløse bus ud at køre på helt almindeligt trafikeret vej.

Førerløse busser kan blive en del af den kollektive transport i fremtiden. Ikke mindst i områder, hvor der er længere mellem husene, hvor den førerløse bus kan blive borgernes forbindelse mellem hjemmet og det nærmeste busstoppested eller den lokale togstation. Så langt er den førerløse teknologi ikke endnu, men udviklingen er altså så langt fremme, at den førerløse bus nu kan køre på helt almindeligt trafikerede vej med biler, cykler og fodgængere.

“Vi arbejder med at udvikle den kollektive transport, både når det gælder bæredygtighed og innovation. Derfor vil Movia gerne fremme og påvirke udviklingen af den førerløse teknologi, og busser er rigtig velegnede, fordi de kører i en fast rute. Det er Movias andet forsøg, men det første på åben vej, så vi ser frem til at høste flere erfaringer med teknologien, og hvordan kunderne oplever at bruge den førerløse bus. Som noget nyt kører bussen i flere perioder on demand, det betyder at bussen kører derhen, hvor kunderne bestiller den”, siger Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør, Movia.

Forsøget med førerløs bus på Slagelse Sygehus er anden fase i et flerårige udviklingsprojekt, hvor Movia i samarbejde med Region Sjælland, Metroselskabet og Region Hovedstaden tester førerløs teknologi og passagernes reaktion på denne form for kollektiv transport. Forsøget i Slagelse bygger oven på erfaringerne fra første fase, hvor den førerløse bus kørte indendørs i vandrehallen på Køge Sygehus.

“Afprøvningen af den førerløse bus tjener flere formål for os. Det er spændende, at vi som sygehus kan være med til at afprøve ny teknologi og muligheder, men der er også et større perspektiv for os; at vi håber, intelligent teknologi og automatisering kan være med til at gøre hverdagen lettere for både medarbejdere og patienter”, siger Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Den førerløse bus er henvendt til både patienter, besøgende og medarbejdere, der hurtigt og nemt kan komme rundt mellem sygehusets afdelinger. Der er seks stop på ruten, og i nogle perioder kører bussen i rute og i andre perioder bestiller man bussen med få tryk på stoppestedets stander en såkaldt on demand løsning. Bussen er fremme i løbet af ganske få minutter.

“Det er rigtig godt, at det nu bliver mere enkelt for både patienter og personale at komme rundt på Slagelse Sygehus. Samtidig er vi i Region Sjælland optaget af, at den kollektive transport når ud til alle. Hvis man bor i landsbyer og tyndt befolkede områder, skal regionens muligheder og tilbud være let tilgængelige. Vi håber, at førerløse busser på sigt kan være en af vejene til at sikre netop dette, og jeg er i det lys rigtig glad for, at vi nu sender den første førerløse bus ud på offentlig vej” , siger Heino Knudsen, formand for Region Sjælland.

Teknologien i on-demand systemet er udviklet specielt til forsøget på Slagelse Sygehus, og Movia indsamler i hele projektet vigtig viden om, hvordan førerløse busser og on demand løsninger kan indgå brugervenligt i den kollektive transport. Erfaringerne stilles til rådighed for andre trafikselskaber og øvrige interesserede både i Danmark og i udlandet.

“Det er et rigtig spændende projekt, og vi vil følge det tæt her i kommunen, for jeg kan sagtens forestille mig, at den teknologi kan bruges i andre sammenhænge”, siger John Dyrby Paulsen, borgmester i Slagelse Kommune.

“Det er et meget spændende forsøg man laver på Slagelse Sygehus. Førerløse busser har potentiale at videreudvikle den kollektive trafik, til gavn for alle rejsende. På længere sigt, kan førerløse busser betyde en højere frekvens af busser. Det vil gavne f.eks. de rejsende der bor i yderområderne”, siger Lars Gaardhøj, formand for Region Hovedstaden.

Movias førerløsebus. Foto: Ulrik Jantzen

Fakta om forsøget med førerløs bus
• De førerløse busser kører i perioden september 2021 til juni 2022
• Bussens rute er 2,5 km og har seks stoppesteder
• Bussen kører op til 16 km/t mellem stoppestederne
• Der er plads til 10 personer i bussen, alle skal sidde ned under kørslen
• Det koster ikke noget at benytte bussen, da der er tale om et forsøgsprojekt
• Bussen vil hovedsageligt køre on-demand, så den bestilles via skærme på stoppestederne
• Der er altid en medarbejder i bussen, som overvåger kørslen.
• Bussen har plads til kørestole og barnevogne, dog kun én ad gangen
• Bussen kører alle hverdage kl.08.00-15.00. Tidsrummet kan justeres efter behov.

Fakta om det strategiske samarbejde bag forsøget med førerløse busser
• Forsøget med førerløs bus på Slagelse Sygehus er anden fase i projektet. Første forsøg foregik indendørs i vandrehallen på Køge Sygehus.
• Movia, Region Sjælland, Metroselskabet og Region Hovedstaden har indgået et strategisk samarbejde om at påvirke og forme udviklingen af førerløs teknologi i Danmark. Parterne besidder forskellige roller og kompetencer.
• Regionerne er ansvarlige for transport til og fra stationer og for patient-transporten internt og til og fra sygehusene.
• Metroselskabet har ekspertise inden for fuldautomatisk drift og sikkerhed ved førerløse teknologier, og
• Movia varetager udførelsen af driften med den førerløse teknologi og har stor erfaring med behovsstyret kollektiv transport.