​Ligesom de øvrige regioner modtager Region Sjælland i denne uge færre vacciner, end der i første omgang var stillet i udsigt. Kun cirka halvdelen af det forventede antal vacciner bliver leveret i denne uge. Vaccinerne vil blive brugt til blandt andet at færdigvaccinere på beboere på plejecentre, der skal vaccineres 2. gang.

Hav tålmodighed

John Harpøth, der formand for Udvalget for Ældre og Sundhed i Holbæk Kommune, kan godt sætte sig i borgernes sted og forstår deres undren og frustration, når de kontakter kommunen for svar. Desværre kan kommunen ikke give svar på mange af de spørgsmål, og det skaber en spidsbelastning hos en række af kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal i stedet rettes til enten Region Sjælland eller Sundhedsstyrelsen.

”Jeg forstår godt frustrationerne, når vi begynder at kunne se lys for enden af tunnelen, men fx ikke kan bestille tid til vaccination. Eller at man måske kan undre sig over, hvorfor der er andre før i vaccinationsrækkefølgen end en selv. Men det er ikke noget, som vi kan gøre fra eller til her fra kommunens side. Det styres af Region Sjælland og sundhedsmyndighederne. Så jeg har en opfordring til at have tålmodighed og ikke kontakte kommunen. Alle vil blive tilbudt vaccination, men det er svært at sætte et fast tidspunkt på, specielt i de kommende uger, hvor vi vil modtage færre vacciner end planlagt. Så hold øje med regionens og sundhedsmyndighedernes hjemmeside, hvor seneste information om hele vaccinationsindsatsen findes, og hvor man vil kunne finde svar på en række spørgsmål,” fortæller John Harpøth.

Du kan læse mere om vaccinationsrækkefølgen og andre spørgsmål vedrørende vaccination mod covid-19 på Region Sjællands hjemmeside (selve booking og vaccination) og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (selve vaccinen og prioriteringsrækkefølgen). Eller ring til Region Sjællands Corona Callcenter på telefon 70 20 42 22 eller til myndighedernes fælles coronahotline på telefon 70 20 02 33.

Færre doser end forventet
På baggrund af de ændrede leveringer har Region Sjælland i samarbejde med kommunerne foretaget en hurtig tilpasning af planlægningen. Det betyder lige nu og her, at de +65 årige, der modtager hjælp og pleje i eget hjem, og som mangler at blive vaccineret, må afvente, at der leveres flere vacciner.

Der vil opleves sletninger af tider, der allerede er booket til næste uge på grund af den manglende vaccineleverance. Det er beklageligt, men det har ikke været muligt at forudse den manglende vaccineleverance.

“Vi er kommet godt fra land med at vaccinere på plejecentrene samt frontpersonalet i kritiske funktioner, og vi var også godt i gang med næste gruppe af borgere. Nu må vi så justere planerne, og det, kan jeg godt forstå, kan være frustrerende. Men det er ude af vores hænder, og jeg ser frem til, at vi igen modtager flere vacciner, så vi kan få vaccineret borgerne hurtigst muligt. Vi står klar,” siger Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Regionen modtager i dag 4.680 vaccinedoser, som er halvdelen af det forventede. Lidt over 5.500 beboere på plejecentrene har indtil videre fået første stik, og knap 1.400 af dem har fået andet stik og er dermed færdigvaccineret. Der er lige nu ikke nogen vaccinationstider at få for borgere, der selv skal bestille tid, men der åbnes løbende for tider, når regionen igen får leveret vacciner.

Meldingen om færre doser end aftalt betyder, at Sundhedsstyrelsen lige nu må prioritere endnu skarpere end hidtil.

”Vi holder fast i den prioriteringsrækkefølge, vi allerede har fastlagt. Vi prioriterer derfor at tilbyde andet stik til de borgere på plejehjemmene, som blev vaccineret i uge 52 og 53. Derudover er der nogle borgere, som allerede har bestilt vaccinationstid i næste uge, som så vidt muligt også vil blive vaccineret. Vi vurderer herudover i starten af næste uge, om der vil være overskydende doser til andre målgrupper,” siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

De begrænsede vacciner i denne uge betyder desværre, at der ikke kan inviteres flere blandt personalegrupperne til at få første stik.

Læs mere her

Foto: ABW