Det burde være lige til, men genbrug af byggematerialer er faktisk ikke så let i virkelighedens verden. Derfor har Holbæk Kommune sammen med europæiske partnere fået knap en million euro fra EU til at gøre processen nemmere.

Når man river en bygning ned, kan en del af byggematerialerne bruges igen. Det sker dog ikke i så høj grad som det kunne, og faktisk kommer cirka en tredjedel af alt affald produceret i Danmark fra byggeaffald. Det er både et grønt og et økonomisk problem.

Netop derfor har Holbæk Kommune sammen med en række europæiske partnere fået knap en million euro til det treårige projekt Future Baltic Bauhaus. Målet er at genbruge flere byggematerialer, men også finde frem til den bedste fremgangsmåde til at genbruge ikke-farlige byggematerialer.

”Verdens ressourcer er ikke uendelige, og klimaet kræver, at vi bliver bedre til at genbruge vores materialer. Mursten har man genbrugt i mange år, men hvad med alt det andet i en bygning, som man river ned? Kan det genbruges og til hvad? Det er vigtigt, at vi som kommune bliver klogere på det, men en del af vores mål er også at få erfaringer, som vi kan dele ud af. Derfor er vi meget glade for, at EU kan se idéen i projektet”, siger Karen Thestrup Clausen, formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Det er Holbæk Kommune og fem partnere rundt om Østersøen, der har modtaget de 916.560 euro. Samarbejdet mellem de forskellige aktører skal sikre tillid og entusiasme for at skabe cirkulære løsninger på tværs af grænser.

Holbæk Kommune er koordinator på projektet og vil med danske, svenske, og tyske partnere arbejde med løsninger på genbrug af byggematerialer. Hvis byggematerialer skal kunne genbruges, kræver det nemlig særligt skånsom nedrivning, og samtidig skal håndværkere og entreprenører i højere grad uddannes på området.

Future Baltic Bauhaus-projektet henvender sig til alle led af byggebranchen, herunder planlæggere, designere, bygherrer, udviklere, virksomheder, kommuner og beslutningstagere. Og når man taler om store offentlige nybyggerier, laves der udbud, og her er et af de store spørgsmål, hvordan man får indarbejdet genbrugsressourcer i den slags.

Løsninger alt efter kompetencer

Den bredt sammensatte gruppe bag ansøgningen til projektet byder ind på forskellige dele af løsningerne alt efter kompetencer. EUC Nordvestsjælland skal for eksempel uddanne og efteruddanne byggeerhvervet til at bruge genanvendelige materialer.

På Wismar Hochshule i Tyskland skal arkitektafdelingen projektere en nybygget børnehaves indvendige del udelukkende med genanvendte materialer, og Linneaus Universitet i Sverige skal lave økonomiske beregninger over rentabiliteten ved at genanvende byggematerialer.

Kalmar Kommune, som også ligger i Sverige, vil udvikle udbudsmaterialer, så de i størst muligt omfang efterspørger genanvendte materialer i deres byggeri. GodaHus, der er ejet af kommunerne og andre store offentlige bygherrer omkring Väsjö og Kalmar i Sverige, skal udbrede erfaringerne til offentlige bygherrer.

Holbæk har erfaringer

Holbæk Kommune har gennem flere år gemt byggematerialer fra nedrivninger og har derfor allerede nu en række erfaringer. I forbindelse med nedrivningen af kommunens gamle svømmehal og sportshal gjorde man det skånsomt, så 97 procent af materialerne kunne genbruges.

I Svinninge blev SFO-bygningen revet ned grundet slid, men i maj blev der taget første spadestik til et nyt børnehus. Byggeriet bliver opført så bæredygtigt som muligt med materialer fra den nedrevne bygning.  Eksempelvis genbruges mursten og træ. Tilsvarende genbrug vil finde sted ved nedrivning af nabohuset Pilehytten.

Netop erfaringerne med nedrivninger er en del af baggrunden for det nye, innovative projekt, der sigter mod at gøre cirkulær økonom til en praksis i byggeri. Projektet, der starter i maj 2024 og slutter i april 2027, understøtter EU’s klimamål om at opnå klimaneutralitet i 2050 og FN’s Bæredygtighedsmål.

Foto: JTL