Efter dokumentaren Den Sorte Svane besluttede Holbæk Kommune at tage prøver i blandt andet Børnehuset Villa Kulla. Det skete, fordi dokumentaren afdækker svindel med den miljøscreening, der var lavet i forbindelse med nedrivningen af den gamle sprogskole på Lundemarksvej i Holbæk. Børnehuset Villa Kulla ligger klos op ad nedrivningsgrunden.

I en enkelt af de i alt 11 prøver, der blev taget i Villa Kulla, blev der fundet asbestfibre. Derfor sendte Holbæk Kommune prøvetagningsrapporten til Styrelsen for Patientsikkerhed – det der tidligere hed embedslægen – med en anmodning om rådgivning.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i sit svar til Holbæk Kommune overordnet følgende:

Styrelsen for Patientsikkerhed bemærker, at der ved miljøundersøgelsen ikke påvises forurening af jord med tungmetaller, olie- og tjærestoffer, samt PCB på daginstitutionens legeplads.
Der påvises asbestfibre i én ud af 11 jordprøver, hvorfor styrelsen vurderer, at der ikke er grund til at mistænke en betydelig asbestforurening i jord på daginstitutionens legeplads.

Herudover svarer styrelsen blandt andet Holbæk Kommune på, hvordan forældrene skal forholde sig:

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ud fra det forelagte, at der ikke er grund til at anbefale, at forældre opsøger lægehjælp til deres børn med baggrund i den mulige eksponering for forurening ved nedrivningsarbejdet på nabogrunden.
Forældre skal opsøge egen læge, helt som vanligt, hvis deres børn er syge.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt børnene har været udsat for sundhedsmæssig risiko under nedrivningen mht. PCB og asbest svarer styrelsen:

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke vurdere om børnene under nedrivningsarbejdet kortvarigt har været udsat for PCB eller asbest. Styrelsen bemærker dog, at der ikke påvises jordforurening på daginstitutionens legeplads (fraset fund af asbest i én jordprøve), hvorfor der umiddelbart ikke er grund til at mistænke, at børnene har været udsat for væsentlig forurening fra nedrivningsarbejdet.

Dermed er styrelsen enige i den vurdering, som fagfolk i Holbæk Kommune også har haft.

Læs mere her

Foto: ABW