Region Sjælland har fortsat mange patienter indlagt med COVID-19. Derfor udskydes planlagte operationer og behandlinger nu frem til udgangen af februar. Behandling af akut sygdom, skade og livstruende sygdomme er ikke berørt af situationen med COVID-19.

Flere patienter får udskudt sin operation eller behandling på Region Sjællands sygehuse den næste halvanden måned. Siden begyndelsen af december har patienter oplevet at få udskudt sine aftaler på grund af et stigende pres i antallet af indlagte med COVID-19. Udover udsættelse af planlagt og ambulant behandling fastholdes også lukningen af skadeklinikkerne på sundhedscentrene i Kalundborg og Nakskov samt røntgen i Kalundborg.

– Vi har på nuværende tidspunkt 50 procent flere indlagte med COVID-19, end vi havde, da vi havde flest i foråret. Det kræver mange senge og meget personale, og vi er derfor nødt til at prioritere det mest akutte og livstruende. Det er en ærgerlig men nødvendig konsekvens af det massive pres, som vores sundhedsvæsen er under i øjeblikket, siger Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland.

Region Sjælland har i øjeblikket 152 indlagte patienter med COVID-19, hvoraf 24 er indlagt på intensiv. For at afhjælpe presset på sygehusene har regionen indgået aftaler med Region Syddanmark og Filadelfia om hjælp med behandling af patienter. Derudover har regionens 17 kommuner etableret 20 sengepladser, hvor kommunens personale plejer patienterne, mens lægerne på Region Sjællands E-hospital har behandlingsansvaret.

Corona-epidemien tvang i december regeringen og Danske Regioner til at udskyde patientrettighederne til hurtig udredning og behandling til den 1. marts 2021. De er dermed midlertidig sat ud af kraft. Dette gælder dog ikke på psykiatri-området, hvor rettighederne trådte i kraft igen den 1. september.

Kilde

Foto: ABW