Sammen med de faglige organisationer har Region Sjælland indgået en aftale om, hvordan Coronavinterpakken fra Folketinget på 154 millioner kroner skal fordeles i sundhedsvæsenet.

​- Vi er glade for, at vi sammen med de faglige organisationer er nået frem til en aftale. Det skal være med til at anerkende den kæmpe indsats, som vores dygtige personale yder. Vi har prioriteret de områder, som trækker de største veksler i øjeblikket, og der hvor vi har et særligt behov for at kunne fastholde vores uvurderlige medarbejdere. Vi håber, at vinterpakken kan være endnu et godt redskab til at bringe os allesammen bedst muligt gennem vinteren og COVID-19 pandemien, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Regionens forretningsudvalg har prioriteret, at pengene fra vinterpakken i Region Sjælland går til løn, som understøtter, at der kommer mere aktivitet på sygehusene og til fastholdelse af medarbejderne. Forretningsudvalget har prioriteret følgende områder på sygehusene og i Psykiatrien:
De døgndækkede sengeafsnit (uanset speciale), hvor der er aften-, nat- og weekendvagter
Akutafdelingerne
Anæstesi-, operationsgange, opvågning og intensivafsnittene
Områderne er dem, hvor regionen har størst behov for en ekstraordinær indsats nu og i den kommende tid, og hvor det er vigtigt at fastholde og tiltrække medarbejdere for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Der er andre funktioner, som understøtter et eller flere af ovenstående områder, som også omfattes. Det er for eksempel afdelinger som Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der blandt andet analyserer prøver for COVID-19, samt dele af servicepersonalet. Cirka halvdelen af regionens 20.000 medarbejdere får del i pengene.

Aftalen indeholder to elementer. En bonus, der skal sikre fastholdelse, og en bonus for at honorere ekstraarbejde i den pressede situation.

Bonusser og initiativer til medarbejderne
Udover de 154 millioner kroner fra Coronavinterpakken har Regionsrådet i Region Sjælland allerede sat 40 millioner kroner af til personale på medicinske sengeafsnit og akutafdelingerne i hele regionen.

– Alle ansatte i Region Sjælland gør et kæmpe arbejde og er uundværlige i den situation vi står i. Vi har i denne forhandling været nødt til at prioritere udvalgte områder, og vi er glade for, at de faglige organisationer er gået positivt og konstruktivt ind til dialogen om at fordele midlerne. Pengene er en engangsbevilling, der gives som engangstillæg. Det gør vi for at undgå en påvirkning af den reguleringsordning, der er en del af overenskomsten, og som ellers ville skulle modregnes i kommende overenskomstforhandlinger. Nu har vi en aftale, og medarbejderne vil se det på deres konti i slutningen af januar og april, siger Heino Knudsen, og fortsætter:

– Vi har derudover reserveret en mindre pulje, der kan fordeles til de områder, der ikke bliver omfattet af vinterpakken. Dem har vi ikke glemt, og vi er i en situation, hvor alle medarbejdere bidrager til at få tingene til at hænge sammen i vores sundhedsvæsen.

Fakta:
Følgende områder er omfattet:

De døgndækkede sengeafsnit i somatik og psykiatri, hvor der er dag-, aften- og nattevagter
Akutafdelinger i somatik og psykiatri
Anæstesi-, operationsgange, opvågning og intensivafsnittene
Følgende organisationer indgår i aftalen:
FOA
3F
Dansk Psykologforening
Dansk Socialrådgiverforening
Danske Fysioterapeuter
Dbio
DSR
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FAS
Ledernes hovedorganisation
HK Kommunal
Jordemoderforeningen
Kost og Ernæringsforbundet
Socialpædagogerne
Yngre Læger
Radiograf Rådet
Lederforeningen i DSR

Perioden

Aftalen gælder i perioden 1. december 2021 til 31. marts 2022 – 4 måneder

Elementer i aftalen

Fastholdelsesbonus, der udbetales af to omgange. Bonussen gives ud fra to satser på henholdsvis 12.000 kroner og 8.000 kroner afhængig af, hvilket afsnit medarbejderen er ansat på.
Meraktivitetsbonus, der udbetales i forhold til præsteret ekstraarbejde.

Kilde

Foto: ABW