Medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune kan glæde sig over en grundlæggende fornuftig økonomi. I et stort kommunalt budget vil der dog altid være behov for prioriteringer.

Det er status efter kommunalbestyrelsens i forrige uge var på budgetseminar. De seneste år har Holbæk Kommune generelt oplevet en positiv udvikling i tilflytningen og fået flere penge gennem udligningssystemet. Det giver i kombination med politikernes mangeårige fokus på økonomistyring en generelt sund økonomi.

Derfor er det igen i år også loftet over service og anlæg, som KL og regeringen hvert år aftaler, der bestemmer, hvor mange penge, kommunen kan bruge på de forskellige områder. Det handler ikke om, hvorvidt der overhovedet er penge.

Det betyder dog også, at man er nødt til at finde pengene et andet sted, hvis man vil løfte et område, så man stadig holder sig under loftet. Derfor vil Budget 2023 også indeholde omprioriteringer af midler fra et område til et andet. Nogle områder har specifikke behov og samtidig skal der være penge til en politisk prioritering af indsatsområder.

I den kommende tid vil politikerne forhandle om budgettet. Den 26. august 1.-behandler Økonomiudvalget budgettet, og den 29. august kommer der så et forslag i høring, så borgere, råd, nævn og bestyrelser har mulighed for at afgive høringssvar frem til den 15. september klokken 12.00. Samme aften er der desuden borgermøde, hvor alle er velkomne, og hvor politikerne vil være til stede for at tage debatten.

Det endelige budget skal godkendes den 12. oktober.

Kilde

Foto: ABW