Omkring 40.000 alvorligt syge eller tilskadekomne personer bliver hvert år hjulpet af blod og blodprodukter fra de mange frivillige bloddonorer i Danmark. Men for at sikre, at der fortsat er tilstrækkeligt blod til de livsvigtige behandlinger, er der brug for flere bloddonorer. Bloddonorerne Danmark opfordrer derfor danskerne til at melde sig til at give blod og dermed være med til at gøre en forskel for patienter med fx kræft og immundefektsygdomme. Der er særligt mangel på bloddonorer i Region Sjælland.

Den 14. juni markeres den Internationale Bloddonordag i Danmark og i lande verden over for at hylde alle de frivillige bloddonorer, som gør noget godt og vigtigt for andre uden at tænke på egen vinding. Dagen er et initiativ fra bl.a. WHO og sætter fokus på behovet for at rekruttere nye bloddonorer. I Slagelse er der fx brug for 1.000 nye bloddonorer i 2024 for at sikre, at der altid er tilstrækkeligt blod til behandling, og derfor håber Bloddonorerne Danmark, at der er flere, som vil melde sig til at give blod.

– Som bloddonor er man med til at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, og man er med til at gøre en afgørende forskel for mennesker i en helbredsmæssig kritisk situation. En portion blod kan hjælpe op til tre patienter og betyde forskellen på liv og død for eksempelvis ulykkesofre, kræftpatienter og patienter med kroniske sygdomme, siger Bjarne Kuno Møller, der er cheflæge i Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital og fortsætter:

– Blodbankens blodbeholdning er følsom over for situationer, hvor der pludselig er behov for meget blod, og derfor er vi dybt afhængige af, at der løbende tappes blod nok til at sikre forsyningen. Derfor opfordrer vi alle til at tage stilling til, om de vil give dette lille, men i mange tilfælde livsnødvendige, bidrag til deres medborgere – og hellere i dag end i næste uge.

I dag er der tilmeldt 180.000 frivillige bloddonorer, og det anslås, at der på landsplan er behov for 33.000 nye donorer i 2024 for at sikre nok blod i fremtiden.

Danmark skal være selvforsynende med plasma
Som bloddonor kan man også give plasma, som er den væske, cellerne i blodet flyder i. Plasma bruge til at fremstille livsvigtig medicin, fx til personer med nedsat immunforsvar, der ikke selv kan bekæmpe infektioner.

– Det er afgørende for patienter med immundefektsygdomme og visse autoimmune sygdomme, at de kan modtage behandling med immunglobulin, som udvindes fra plasma. Globalt er der stigende efterspørgsel efter immunglobulin, og derfor er det vigtigt, at vi bliver selvforsynende i Danmark og dermed sikrer, at vi kan tilbyde behandlingen til alle patienter med behov, siger Bjarne Kuno Møller.

Bloddonorer bliver derfor ofte spurgt, om de også vil donere plasma, og der er brug for flere donorer i hele landet – særligt i Aarhus, Odense, Aalborg og Region Sjælland. De fem sundhedsregioner arbejder målrettet på at øge kapaciteten, så flere danskere kan donere plasma på de indtil videre 14 tappesteder i Danmark. Ambitionen er, at der skal kunne tappes 280.000 portioner plasma om året, hvilket svarer til en stigning på 65 pct. i forhold til i dag.

Giv blod og red liv

For at blive bloddonor skal du være mellem 17 og 65 år, sund og rask og veje mindst 50 kg for at give blod og 60 kg for at give plasma. Medicin, sygdomme og andre faktorer kan betyde, at du ikke kan blive bloddonor. Læs mere på www.bloddonor.dk eller kontakt blodbanken for at høre, om du kan hjælpe.

Det tager kun cirka 20 minutter at give blod og 45 minutter at give plasma, og du kan give blod, indtil den dag du fylder 75 år. De 450-700 milliliter, man donerer ved en bloddonation, bliver hurtigt gendannet i kroppen.

For at blive bloddonor skal du

Være sund og rask
Være mellem 17 og 65 år
Veje mindst 50 kg (60 kg for at give plasma)
Melde dig på www.bloddonor.dk

Pressefoto