Naturen og de lokale fællesskaber kalder! Nordea-fondens Her bor vi-pulje har netop rundet ansøgningsfristen, og alt tyder på, at danskerne vil være aktive i det fri i og skabe aktivitetsrum, hvor de lokale kan mødes.

I Region Sjælland er Holbæk Kommune topscorer med 13 ansøgninger. Men også Odsherred og Stevns kommuner har spillet flittigt ind.

Det er strømmet ind med ansøgninger fra Region Sjælland til Nordea-fondens Her bor vi pulje, som er målrettet aktiviteter i små bysamfund. I alt 68 sjællandske projektansøgninger er nået frem inden fristens udløb og samtlige regionens 17 kommuner er at finde i bunken af ansøgninger.

Flest ansøgninger er indkommet fra foreninger og borgere i Holbæk Kommune, hvorfra Nordea-fonden har modtaget 13 ansøgninger. Men også Odsherred og Stevns kommuner følger godt med. Fra foreninger og borgere i de to kommuner er der indkommet hver 11 og 6 projektforslag.

Danskerne vil opruste de lokale fællesskaber
Fra hele landet endte 429 ansøgninger i den digitale postkasse, hvilket tyder på, at danskerne stadig ligger inde med masser ideer og ønsker til, hvordan deres lokalsamfund kan blive endnu mere nærværende og inkluderende. Vi vil ud i det fri sammen. Vi vil bevæge os sammen. Og vi vil opruste de lokale mødesteder sammen.

Genstart foreningslivet
Og det matcher godt med Nordea-fondens målsætning om flere gode liv. Her bor vi-puljen er netop sat i verden for at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. Med puljen ønsker Nordea-fonden at fremme det gode liv i mindre bysamfund og imødekomme de ønsker og behov, som ses ude i landet. Derfor valgte fonden at genåbne sin Her bor vi-pulje med 50 mio. i foråret 2021 – for der er stadig stor efterspørgsel på netop dette område.

“Danskerne er stadig meget interesserede i at få de lokale fællesskaber op at køre. Vi er rigtig glade for, at over 400 lokale ildsjæle har taget sig tid til at sende deres gode ideer vores vej. Det er anden gang, vi kører puljen, og man må sige, at rigtig mange danskere stadig enormt gerne vil gøre deres småby levende og attraktiv” siger Christine Paludan-Müller, der er uddelingschef i Nordea-fonden.

Udelivet skal styrkes
En af de helt store tendenser blandt ansøgningerne er ønsket om at skabe udendørs fællesrum. Alt fra aktivitetsområder, udendørs mødesteder, legepladser til oprustning af det lokale friluftsliv og fritidsinteresser ses stærkt repræsenteret i ansøgningsfeltet.

Puljen er lukket, men det er stadig andre muligheder
Her bor vi puljen lukkede for ansøgninger den 23. september. Ansøgningerne til puljen er kommet ind fra hele landet, men særligt region Syddanmark og Midtjylland har markeret sig med henholdsvis 126 og 122 ansøgninger.

I alt har Nordea-fonden sat 50 mio. kroner af til Her bor vi-puljen. Hvem der opnår støtte i denne ansøgningsrunde offentliggøres den 16. december 2021.

Nåede du ikke at søge puljen, eller er ønsket netop opstået, så er muligheden stadig til stede. Du kan søge om støtte fra en af Nordea-fonden andre puljer – læs mere om dine muligheder på nordeafonden.dk.

De 68 ansøgninger i Region Sjælland fordelt på kommuner
Faxe Kommune 2
Greve Kommune 1
Guldborgsund Kommune 2
Holbæk Kommune 13
Kalundborg Kommune 4
Køge Kommune 1
Lejre Kommune 4
Lolland Kommune 4
Næstved Kommune 5
Odsherred Kommune 11
Ringsted Kommune 2
Roskilde Kommune 4
Slagelse Kommune 3
Solrød Kommune 2
Sorø Kommune 1
Stevns Kommune 6
Vordingborg Kommune 3

Da Landsholdet lagde gaderne øde under sommerens EM i fodbold samledes Omøs beboere i stort tal i øens nye udendørs forsamlingshus for at se kampene sammen. Omøs forsamlingshus er blandt tidligere modtagere fra Her bor vi-puljen. Pressefoto.

FAKTA OM HER BOR VI-PULJEN
• Her bor vi-puljen er på 50 mio. kroner. Der kunne søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
• Det er anden gang, Nordea-fonden deler midler ud fra denne pulje, som har til formål at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark.
• Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kunne søge om støtte. Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker. Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele har ikke kunne modtage støtte.
• Ansøgningsfristen var den 23. september 2021. Nåede du ikke at søge puljen, er andre muligheder stadig til stede. Bliv klogere på, hvad Nordea-fonden støtter på nordeafonden.dk.
• Alle ansøgere modtager svar på deres ansøgning den 16. december 2021.

De 429 ansøgninger fordelt på regioner
• Syddanmark: 126
• Midtjylland: 122
• Nordjylland: 86
• Sjælland: 68
• Hovedstaden: 27