Mange mindre iværksættervirksomheder er hårdt ramt af Coronakrisen. Det skyldes blandt andet, at store dele af handlen er flyttet over på digitale platforme og at de helt små iværksættervirksomheder mangler kompetencer til at omstille sig til den nye virkelighed.

Det skal ‘Iværksætterpuljen – Kompetenceløft for iværksættere’ ændre på.
Gennem puljen kan de mindste iværksættervirksomheder få tilskud på op til 80 pct. af regningen til at skaffe sig nye kompetencer – dog max. 25.000 kr.

Bag ‘Iværksætterpuljen’ står Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der gennem Erhvervshusene nu rækker hånden ud til ca. 400 iværksættervirksomheder landet over med 20 mio. kr. til kompetenceudvikling efter ‘først til mølle’-princippet.

De yngste og mindste virksomheder er særligt udsat

Puljen er målrettet iværksættervirksomheder, der er under fem år gamle og har under fem ansatte, fordi de er en særlig risikogruppe.

“Erfaringen fra finanskrisen er, at der er en overdødelighed blandt de virksomheder. De er en særligt udsat gruppe, blandt andet fordi de ikke har nået at opbygge stærke relationer til deres kunder. Det skal ‘Iværksætterpuljen’ med et ekstraordinært stort tilskud til ca. 400 iværksættere hjælpe med at rette op på,” fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Iværksættere mangler kompetencer til digitalt salg

“Under Coronakrisen har vi set et voldsomt skift i vores handelsmønstre og i anvendelsen digitale teknologier. Det stiller store krav til iværksætternes viden om digitale salgsprocesser, markedsføring og e-handelsløsninger. Sammen med digitalisering generelt er det netop de områder, vi ved, udgør de største udfordringer for iværksættere,” konstaterer Mads Vàzcy Kragh, der således forventer en stor efterspørgsel efter tilskud til kurser og andre kompetenceudviklingsforløb indenfor de områder.

Iværksætterpuljen er til kompetenceudvikling bredt

Puljen er dog ikke begrænset til kompetenceudvikling indenfor virksomhedernes digitale udfordringer.

“Generelt er der et stort behov for kompetenceudvikling i de mindste virksomheder, derfor er puljen ikke begrænset til specifikke indsatsområder, men åben overfor de konkrete behov for kompetenceudvikling, der kan løfte forretningen i den enkelte virksomhed,” siger Mads Vàzcy Kragh videre.

Puljen er nu åben

Iværksætterpuljen er åben for ansøgninger fra mandag den 15. februar og frem til 31. december 2021. Virksomheder søger om tilskud fra puljen gennem Erhvervshusene. Det sker efter ‘først til mølle’-princippet.

Kan ansøgningen imødekommes, gives tilsagn om dækning på 80 pct. af udgiften – dog max 25.000 kr. Beløbet refunderes efter gennemført kursusforløb.

Har virksomheden brug for behovsafklaring forud for ansøgning, kan virksomheden indgå i dialog med den lokale erhvervsservice eller Erhvervshusenes generelle tilbud om gratis og uvildig sparring.

Læs mere på www.ehsj.dk/iværksætterpuljen

Pressefoto