145 projekter over hele landet har fået tilskud på i alt 17,6 mio. kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, som administreres af Friluftsrådet. I Region Sjælland har 19 projekter fået tilskud på samlet set 2,2 mio. kr. Projekterne skal skabe bedre muligheder for friluftsliv, og der er særligt fokus på at udvikle børn og unges muligheder for friluftsliv, at skabe bedre muligheder for vandfriluftsliv og at forbedre de fysiske rammer for friluftsliv, blandt andet gennem stier og faciliteter.

Mange af de støttede projekter bygger på lokale samarbejder, hvor flere foreninger og andre lokale aktører går sammen om projektet.

“Friluftsliv er noget, der kan forene frivillige kræfter i lokalsamfundet og skabe værdi på tværs af forskellige foreninger, institutioner og brugergrupper. På den måde er projekterne ikke bare med til at skabe bedre muligheder for friluftsliv, men også med til at styrke det lokale fællesskab og blive en drivkraft for den lokale udvikling,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Projekter skaber fællesskab og nye naturoplevelser
Ugerløse Menighedsråd har for eksempel fået tilskud på 300.000 kr. til at etablere 2 km grusstier i et bynært skovområde. Projektet skal forbedre mulighederne for, at lokale borgere, skoler, dagtilbud og foreninger kan færdes i skoven og bruge den til friluftsaktiviteter. I dag er de eksisterende stier tilgroede og glatte, når det regner, hvilket gør det vanskeligt for særligt ældre mennesker at bruge skoven, som blev etableret for fem år siden.

Holbæk Sdr. Jernløse Lilleskole har fået tilskud til etablering af sheltere til udeliv og overnatning i det
fri.

I Odsherred har hele 3 projekter fået tilskud. Det er blevet til en badebro og adgangssti til Grundejerforeningen Klitrosebugten, udekøkken på Herrestrup Skole samt helårsbro til Nakkehages helårsbadere.

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening har fået bidragter til forældre i skolebigård.

I Ringsted har Nordbakkens Børnehus fået tilskud til cykelture, der skal give oplevelser og læring i naturen for 2-6-årige.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice har fået tilskud til udarbejdelse af digital naturoplevelsesrute. Projektet skal inspirere og gøre det nemt for dagtilbud og børnefamilier at få oplevelser og læring i den nære natur.

Derudover har Naturpark Åmosen fået tilskud på 49.700 kr. til – i samarbejde med lokale foreninger – at omdanne et gammelt vandværk ved Tissø til et sted, hvor man kan nyde madpakken, kigge på fugle og få indsigt i vandets historie og betydning for natur, dyreliv og mennesker i området. Der er givet tilskud til et madpakkerum med udstyr til udlån og naturformidling.

Nye måder at udvikle friluftsliv
Der er givet tilskud til projekter i 66 kommuner. Tilskuddenes størrelse spænder fra 14.000 kr. til 1,5 mio. kr. Størstedelen af projekterne er lokale projekter, men der er også givet tilskud til tre udviklingsprojekter, som på forskellig vis afprøver nye måder at udvikle friluftslivet og gøre det attraktivt for nye målgrupper.

For eksempel har Hjernerystelsesforeningen fået tilskud på 285.000 kr. til projektet Visionsvandringer, som skal gøre det muligt for ramte af hjernerystelse, pårørende og andre at komme ud i naturen og lære/genlære at se hjernevenligt. Naturens beroligende virkning på hjernen og nervesystemet er særligt vigtig for rystede hjerner, men også for mange andre.

Har du en god idé til et projekt, der kan skabe bedre muligheder for friluftsliv? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Næste ansøgningsfrist er 15. februar 2024. Læs mere på friluftsraadet.dk/tilskud.

Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet i Danske Lotteri Spil og Det Danske Klasselotteri.

Se listen over alle støttede projekter her.

Foto: Adam Grønne