Vejrguderne var i det gode humør, da Holbæk Kommune havde indbudt borgerne til en ”Walk & Talk”-rundtur på det tidligere stadionområde midt i Holbæk by onsdag eftermiddag. Her er kommunen i gang med en lokalplanproces for området, der i løbet af de kommende 10 år skal omdannes til en ny, grøn bydel, lyder det i en pressemeddelelse fra FB Gruppen A/S.

Fra stadionområde til grøn bydel
For 10 år siden tog idéen til en ny sportsby i Holbæk fart. De daværende idrætsfaciliteter rundt om i kommunen var ved at være godt slidte efter årtiers flittigt brug, og i 2015 besluttede politikerne at samle byens idrætsfaciliteter på ét sted. Den nye sportsby, hvor 27 foreninger og sundhedscentret nu har base, blev indviet den 30. maj 2019.

Beslutningen om den nye sportsby efterlod et tomt stadion og et kæmpe ubenyttet område midt i byen. Efter en udbudsproces besluttede kommunalbestyrelsen derfor før jul at sælge grunden til projektudvikleren FB Gruppen A/S, som har erfaring med bydelsudvikling og grønne fællesskaber, der er visionen for området.

Blandede boliger for alle aldre
FB Gruppen er i disse år ved at omdanne det tidligere Grønttorv i Valby til en ny, grøn bydel med en stor park i midten. En række af FB Gruppens byggerier har høstet flere arkitekturpriser, og ikke mindst erfaringerne fra Grønttorvet er taget ind i arbejdet med at skabe et spændende grønt område med boliger for mennesker i alle aldre og med blandede ejerformer.

– Det er vigtigt, at den nye bydel spiller godt sammen med de omkringliggende boliger og beboere. I respekt for de nuværende beboere ved Godthåbsvej og Højen er de nye boliger eksempelvis skaleret ned mod vest, fortalte arkitekt Søren Yde Jensen fra arkitektfirmaet Holscher Nordberg, der har tegnet Holbæk Haves masterplan for FB Gruppen.

Trafik i centrum
De fremmødte borgere var især interesserede i, hvilken påvirkning deres kommende naboers bilkørsel ville have på deres veje i området. Flere mente, at muligheden for en tredobling af trafikken på særligt Højen ville kunne skabe farlige situationer især for de bløde trafikanter.

Her var trafikplanlægger Peter Stanley Andersen fra rådgivningsfirmaet Via Trafik klar til at fortælle om de oveordnede tanker for trafikafviklingen både under og efter byggeriet.

– Der er ingen, der har interesse i at genere nogen, hverken under byggeriet eller når boligerne står færdige. Men der er klart, at når der kommer 1.000 nye boliger i Holbæk by, så vil der komme mere trafik. Vores opgave som planlæggere er at forudsige trafikmønstrene og at give råd til projektudvikler og kommune om, hvordan vi bedst anlægger veje og stier, der kan betjene beboerne og området bedst muligt og med færrest mulige gener, fortalte Peter Stanley Andersen og uddybede:

– I Holbæk Have er der tale om boligtrafik. Altså ingen erhvervstrafik eller kollektiv transport. Den overordnede plan for området er, at der er flere tilkørselsveje, der betjener beboerne i de enkelte delområder. Altså så lidt gennemkørsel inden for Holbæk Have som muligt, og korte afstande til de omkringliggende veje som muligt.

Kan de eksisterende veje forbedres?
Den erfarne trafikplanlægger påpegede, at man skal se på, om de omkringliggende veje har en udformning, der passer til den trafikale opgave som de skal løse. Ved rundturene i området bemærkede trafikplanlæggeren eksempelvis, at der holder mange parkerede biler på Højen, hvilket kan skabe farlige situationer allerede i dag.

– Man skal dog også være opmærksom på, at der tidligere er kørt mange biler til og fra stadion, der ikke længere kører i området, så der er i dag mere stille end for blot 3-4 år siden. Men der er kommet mange gode input fra deltagerne på rundvisningerne i dag, som jeg synes, vi skal drøfte med kommunen. En borger foreslog på rundvisningen også at åbne fra Samsøvej, og det ser vi nærmere på. Ved trafikplanlægning er det blot vigtigt, at man ved at løse ét problem ikke skaber et andet. Men vi skal sammen med FB Gruppen, Holbæk Kommune og arkitekterne gøre alt, hvad vi kan, for at bidrage til en øget følelse af tryghed for både jer og Holbæk Haves kommende beboere, understregede Peter Stanley Andersen.

Et af de mest attraktive områder
Adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S var glad for den store interesse fra borgerne og ser frem til at læse høringssvar og gode idéer i den kommende høringsproces frem mod kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplan for Holbæk Have.

– Området er efter vores opfattelse et af de allermest attraktive områder i byen, ikke mindst på grund af den store park, der giver spændende muligheder for grønne værdier og fællesskaber, sagde Hans-Bo Hyldig, der undervejs fik sig en gods snak med flere af deltagerne i rundvisningen.

I forbindelse med valget af FB Gruppen som projektudvikler for Holbæk Have sagde borgmester Christina Krzyrosiak Hansen tidligere på året:

– FB Gruppens projektforslag taler ind i vores ønske om at tiltrække flere uddannelser til Holbæk og dermed fastholde vores unge i nærmiljøet, tiltrække børnefamilier fra øst og tilbyde mindre boliger til singler og seniorer. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre en blanding af forskellige boligtyper, så det er muligt for alle grupper og familietyper at finde en god bolig, der opfylder deres behov her i Holbæk Kommune.

Høringsfase nu før byggestart i 2021
Lokalplanen for Holbæk Have er i for-debat til 1. juli, hvor borgerne kan komme med forslag og opmærksomhedspunkter. Herefter arbejder forvaltningen sammen med FB Gruppen med forslagene, således at der kan lægges en sag frem for politikerne til september eller oktober.

Alt efter hvordan den politiske proces forløber, bliver udkastet til lokalplan sendt i høring i otte uger engang i efteråret, hvorefter den tilrettede lokalplan forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen i starten af det nye år. Herefter kan FB Gruppen så tage første spadestik til de første boliger. Alle borgere kan følge med på kommunens hjemmeside og eventuelt sende høringssvar ind, så forvaltningen og projektudvikleren har så mange input at arbejde med som muligt.

 

Onsdag eftermiddag havde Holbæk Kommune inviteret til Walk and Talk med interesserede naboer og beboere i det tidligere stadionområde, hvor den kommende bydel Holbæk Have snart spirer frem med 2.000 nye Holbæk-borgere. Foto: FB Gruppen.
Holbæk Have – delområde 2-6, der efter en beslutning i Holbæk Kommunalbestyrelse i december 2019 skal realiseres af projektudviklerkoncernen FB Gruppen A/S over de kommende 10 år. Foto: FB Gruppen.