Movia skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om  konflikter med kontrollører:

Movia sætter med en ny kampagne fokus på, at man skal huske at købe billet inden man træder ind i bussen. Med kampagnen følger Movia op på en forskerrapport om trusler og vold overfor billetkontrollører, og den rå tone som for ofte følger med over for kontrollørerne i det offentlige rum.

Foto: Movia

Køber du først billet, når bandet spiller det sidste nummer, eller når du allerede har svømmet fire baner i svømmehallen? Nej vel? Det er budskabet i en ny kampagne, som Movia netop har lanceret for at sætte fokus på hvordan vi undgår den rå tone vi ind i mellem oplever over for kontrollørerne i busser og lokaltog på hele Sjælland. Erfaringerne viser, at nogle konflikter stammer fra, at kunderne først køber billet, når billetkontrolløren stiger på bussen. Det er for sent og udløser dermed en afgift – og i nogle tilfælde også frustration og konflikt mellem passagerer og kontrollører. Med en ny kampagne vil Movia øge opmærksomheden mod, at billetten selvfølgelig skal være købt, inden man stiger ombord i bussen og lokaltoget.

Kampagnen vises i busser og lokaltog overalt på Sjælland, og er en del af opfølgningen på et samarbejde mellem Movia og forskere på Københavns Universitet.

På baggrund af bodycam-optagelser fra Movias billetkontrollører har forskerne undersøgt de situationer, hvor en passager udviser grænseoverskridende, autoritetsudfordrende eller direkte aggressiv adfærd over for billetkontrollørerne. Undersøgelsen viser, at hver tredje kunde, der får at vide, at billetten er købt for sent, reagerer grænseoverskridende over for billetkontrollørerne. Det er typisk for sent købte SMS-billetter, der giver anledning til trusler eller vold.

“Vi indgik samarbejdet om konflikthåndtering med Københavns Universitet for at få bedre viden om, hvordan konflikter opstår, og hvordan vi bedst håndterer dem, så konflikter undgås eller så konfliktniveauet ikke optrappes. I Movia vil vi gerne sikre et godt og værdigt arbejdsmiljø for vores billetkontrollører og en god tur for vores passagerer i busser og lokaltog. Og derfor sætter vi nu fokus på, at man skal huske at have købt sin billet inden man begynder at bruge vores service” siger Movias kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann.

“Selvom tonen er skærpet i de senere år, så har Movia med mange forskellige tiltag bl.a. konfliktdæmpende uddannelse og kurser til billetkontrollørerne haft succes med at nedbringe antallet af konflikter, der fører til indmeldte fysiske eller psykiske episoder fra billetkontrollørerne,” siger Camilla Struckmann.

Movias billetkontrollører udskrev i alt 57.700 kontrolafgifter sidste år. Mens antallet af indmeldte fysiske eller psykiske episoder overfor billetkontrollørerne er faldet fra 83 episoder i 2015 til 18 episoder i 2018.