Ønsker du at arbejde inde for det pædagogiske fag, hvor du gør en forskel hos barnet, den unge eller hos borgeren? Holbæk Kommune søger PA-elever til holdstart august 2021.

Som pædagogisk assistent kommer du til at arbejde med praktisk pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter, som styrker målgruppens trivsel og udvikling. Det er vigtigt at du har blik for det professionelle omsorgs- og relationsarbejde, derfor skal du både bruge hovedet, hjertet og hænderne.

De finder praktiksted(er) til dig. Du skal være indstillet på at komme i praktik i daginstitution, den afsluttende praktik er i det specialiseret område. De anbefaler du sætter dig ind i uddannelsens opbygning og indhold.

Efter endt uddannelse kan du søge job i dagtilbud, det specialiseret område, samt SFO. Derudover har du flere muligheder for at videreuddanne dig, f.eks. som pædagog.

Optagelseskrav
Du skal have bestået Grundforløb 2 inden uddannelsens start – eller
Grundforløb 2 EUX
Du skal kunne møde i praktikstedernes mødetid – praktikstederne er geografisk placeret i hele Holbæk kommune
Ansøgning

For at komme i betragtning, skal du vedhæfte følgende dokumenter til din ansøgning:
Motiveret ansøgning, hvor du begrunder dit valg af uddannelse og hvorfor du gerne vil være pædagogisk assistentelev
CV
Dokumentation for afsluttet eller igangværende grundforløb 2
Dokumentation for tidligere ansættelse
Obligatoriske certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælpsbevis

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 3. maj 2021)

Foto: ABW