Som led i at spare på energien har Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttet, at vejbelysningen skal reduceres. Tiltaget implementeres fra uge 7.

Som en lang række andre kommuner reducerer Holbæk Kommune i en del af vejbelysningen. Det betyder, at der vil være mindre belysning i dele af de mørke timer for at spare på energien. Af trafiksikkerheds- og lovmæssige årsager bliver der ikke ændret i belysningen ved signalanlæg, fodgængerfelter og rundkørsler, og af kriminalpræventive og tryghedsskabende hensyn sker det heller ikke i udvalgte områder.

”Vi kigger ligesom mange andre kommuner på, hvor vi kan spare på energien og tilpasse os den nuværende situation. Vi har allerede skruet ned for varmen i de fleste af vores egne bygninger. Et andet oplagt sted er at reducere i vejbelysningen ved enten at slukke for hver anden/tredje lampe eller dæmpe selve belysningen. Det er vurderingen, at det rammer en god balance mellem at spare på energien og hensynet til trafiksikkerhed og trygheden i visse områder,” fortæller Kasper Enevoldsen, chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Han tilføjer, at en stor del af vejbelysningen i kommunen allerede består af energibesparende LED-belysning, og via central lysstyring kan dæmpes.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om, hvor lang tid den reducerede vejbelysning skal køre, men der vil løbende blive evalueret på tiltaget.

De konkrete tiltag

• På trafikveje opretholdes et ansvarligt belysningsniveau for at hindre alvorlige trafikuheld, og ligeledes er trafikale knudepunkter undtaget.

• Trafikvejene i områderne svarende til de gamle Tølløse og Svinninge kommuner vil blive dæmpet til 50% fra kl. 22-05.

På sigt vil disse armaturer kunne styres via lysstyring, og dermed forventes samme dæmpningsprofil for trafikveje på 35% som i den resterende del af kommunen implementeret.

• Trafikveje og stier i den øvrige del af kommunen dæmpes efter følgende interval:
16.30-18.00: 100% belysning
18.00-20.00: 70% belysning
20.00-22.00: 50% belysning
22.00-06.00: 35% belysning
06.00-07.00: 70% belysning
07.00-08.30: 100% belysning

• Kryds, rundkørsler, fodgængerovergange ol. vil fortsat belyses 100%, da disse områder er omfattet af lovgivningen.

• I dialog med politiet vil der blive taget videst mulige kriminalpræventive hensyn i udvalgte områder.

• For Orø er det besluttet, at der udføres et pilotforsøg med bevægelsesmeldere på vejene, og disse vil blive opsat i løbet af de kommende måneder.

• På samtlige boligveje, som Holbæk Kommune drifter, vil borgerne opleve, at vejene bliver mørkere. I områderne svarende til de to gamle kommuner Svinninge og Tølløse, samt Orø, hvor armaturerne for nylig er blevet energirenoveret, sker det ved at slukke hver anden/tredje lampe. På sigt vil det i stedet være muligt at reducere belysning i hver enkelt lampe i stedet, hvormed løsningen i de områder vil blive tilsvarende den der bliver implementeret i den øvrige del af kommunen.

• Boligveje i den øvrige del af kommunen dæmpes efter følgende interval:
16.30-20.00: 100% belysning
20.00-22.00: 50% belysning
22.00-05.00: 10% belysning
05.00-06.30: 50% belysning
06.30-08.30: 100% belysning

Belysningsniveauet på 10%, der vil blive dæmpet til kl. 22-05, svarer omtrent til belysningen fra en fuldmåne.

Pressefoto