Fra begyndelsen af maj til slutningen af november omlægger FORS A/S kloakker på Kvarmløsevej (på strækningen fra nummer 10 til nummer 37), Villavej, Pilevej, Elmevej og Gyvelvej. Arbejdet omfatter opgravning på alle fem veje og starter med gravearbejde på Kvarmløsevej.

Ejendommene på disse veje skal have ny kloakering, så regnvand og spildevand fremover kommer til at løbe i hver sin ledning. Det kaldes også separatkloakering. Modsat fælleskloakering, hvor regnvand og spildevand løber sammen i en ledning. I fremtiden får vi mere regn. Derfor skal kloakeringen fungere sådan, at det kun er spildevandet, som løber videre til renseanlægget.

Under arbejdet vil det være nødvendigt at lave vejspærringer, og adgangen til de enkelte ejendomme kan derfor også blive midlertidig spærret. Der vil dog altid være adgang til fods. Under gravearbejdet på Kvarmløsevej vil der hele tiden være åben for trafik i én kørebane for køretøjer under 3500 kg.

Fors A/S vil løbende være i dialog med de borgere, som er omfattet af projektet. Også de borgere, som bliver påvirket af gravearbejdet på vejene fx i forbindelse med adgang til deres grund, vil blive orienteret af FORS.

Der vil være byggeplads på en del af P-pladsen, Pilevej 10 og oplagsplads på arealet ved rundkørslen på Kvarmløsevej bag Teglværksvej.

Fors A/S beklager generne, som arbejdet medfører for beboerne i området.

Kilde

Foto: ABW