Sorø lokal gruppe i Gigtforeningens Vestsjællandskreds starter i 4190 Munkebjergby – naturbørnehuset på Veddevej 19. Det sker den 28. februar kl. 15-16.

Kom og vær med – den første gang er gratis at deltage. Du skal tilmelde dig af hensyn til køb af juice og sandwich.

Tilmeld dig https://bit.ly/nemtilmeld
Og du kan kontakte Søs Beck for yderligere oplysninger:

mail becksoes5@gmail.com

mobil 20912519

“Du vil opleve en sensorik opdagelse af sund mad/sunde juice. Vi har vægt på egen udvikling og fællesskab. Indre ro med redskaber for at skabe sanseligt velvære og udelivets gaver både med kropsarbejde og egen muligheder for at bringe naturen mere ind i vores mad. Vi bliver hvad vi tænker og spiser,” fortæller Søs Beck, der vil guide deltagerne igennem øvelserne.

Glæd dig til denne oplevelse hvor Gigtforeningen har fokus på krop og sjæl.

Gigtforeningens Vestsjællandskreds dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø kommune.

Foto: ABW