Holbæk Kommune søger hjælpere (valgtilforordnede) til kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag d. 16. november 2021.

Din opgave bliver at sikre, at valghandlingen foregår korrekt.

Til kommunal- og regionsrådsvalget d. 16. november kan du være hjælper i tidsrummet
Kl. 7.00 – 16.30
Kl. 16.00 – stemmeoptælling er afsluttet (typisk inden midnat).

I løbet af valgdagen vil du blandt andet skulle:

modtage valgkort
udlevere stemmesedler
sørge for, at vælgerne lægger stemmesedlen i den korrekte stemmeurne
sikre, at stemmesedlen ikke tages med ud af valglokalet
kontrollere, at stemmerummene er klar til den næste vælger
kontrollere, at der ikke er skrevet noget på plakater eller andetsteds i stemmerummene
Du vil få mere at vide om din specifikke opgave i forbindelse med valget på valgdagen.

Som hjælper vil du modtage en skattepligtig diæt på kr. 870,- Der vil herudover være gratis forplejning i løbet af dagen.

Tilmeld dig via holbaek.dk senest torsdag d. 30. september 2021.

Foto: ABW