Holbæk Kommunes beskyttede beskæftigelsestilbud Jobbasen søger pr. 1. august 2021 (eller snarest derefter) en ny medarbejder.
Jobbasen er en afdeling hørende under Det Specialiserede Voksenområde i Holbæk Kommune.

Jobbasen er et tilbud efter SEL §103, beskyttet beskæftigelse, for borgere med nedsat funktionsniveau. Funktionsnedsættelsen kan skyldes udviklingshæmning, psykiatriske problemstillinger, hjerneskade, sociale problemstillinger, m.m.

Du bliver ansat på Jobbasen, sammen med 16 kolleger fordelt på 6 afdelinger. Dine kolleger er bredt funderet med vidt forskellig faglig baggrund. Jobbasens afdelinger tilbyder hver især et målrettet beskæftigelsestilbud til borgere med hvert deres funktionsniveau. Et af Jobbasens indsatsområder er at arbejde med inklusion af vores borgere i det almindelige arbejdsliv.

De arbejder derfor i deres metodepraksis med at udvikle borgernes personlige og faglige kompetencer gennem indsatsmål, så de på den måde kan nærme sig et arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Dine primære arbejdsopgaver vil være i afdeling; Montageværkstedet.

Her udføres opgaver med lav kompleksitet og en høj grad af forudsigelighed. Opgaverne er derfor enkle og kræver for det meste en kort og simpel instruktion. Primært udvikler/vedligeholder Montageværkstedet borgernes færdigheder samt sociale kompetencer.
Opgaverne består primært af pakkeopgaver med varieret sværhedsgrad. Opgaverne kan både løses individuelt og i mindre grupper.
Dette tilbud understøtter i høj grad borgere, der er særligt sårbare eller har behov for at styrke selvtilliden.
Værkstedet har i særlig grad stor ekspertise i alle former for pakkeopgaver.

På Montageværkstedet vil du indgå i et tæt samarbejde med 2 kolleger.
Da de ikke benytter sig af vikarer, har de naturligvis en stor grad af fleksibilitet mellem afdelingerne på Jobbasen.

Dine arbejdsopgaver vil være:
Vejledning og praktisk støtte til borgerne
Planlægning, instruktion, opfølgning og kontrol af de arbejdsopgaver borgerne deltager i
Udvikle borgernes personlig og faglige kompetencer
Deltagelse i alle de praktiske opgaver, der får afdelingen til at fungere
Kontakt til leverandører/virksomheder
Samarbejder med borgerens hjemmevejledere og bosteder
Opfølgning på borgernes handleplaner i fagsystemet Nexus

De tilbyder:
Et spændende job med engagerede kolleger
En arbejdsplads i stadig udvikling
Stort ansvar og medindflydelse
En arbejdsplads hvor vi prioriterer arbejdsglæde og den daglige trivsel højt
Et godt arbejdsmiljø med højt ambitionsniveau
Vi forventer at du:
Har interesse for – og gerne kendskab til målgruppen
Har en udpræget tålmodighed
Er god til at skabe relationer til andre mennesker
Er psykisk og fysisk robust
Er rummelig, omsorgsfuld og grænsesættende
Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
Er ansvarlig, initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og i teams
Kan processtyre nye produktionsopgaver og komme i mål med dem
Kan arbejde med udvikling for den enkelte borger
Er udviklingsorienteret, fleksibel og omstillingsparat
Har IT kundskaber på brugerniveau, samt let ved at formulere sig skriftligt
Har kørekort

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 6. juni 2021) 

Foto: ABW