I Holbæk Kommune ønsker man at understøtte og sikre kvalitet i fremtidens fysiske udvikling af kommunen. Samtidig ønsker man at værne om vores eksisterende værdier i det byggede miljø og i vores landskaber. Derfor skal man sammen lave en arkitekturpolitik.

En Arkitekturpolitik kan være med til at opretholde og skabe lokal identitet! Men det kræver at vi i Holbæk Kommune har et fælles værdigrundlag, som kan sætte retning for udvikling af vores arkitektur, både i vores byggede miljøer men også i vores åbne byrum og vores landskaber.

Arkitektur er et samspil mellem bygninger, byrum, landskaber og funktioner. Holbæk Kommune er med sine mange landsbyer, byer og landskaber en kommune med en bred pallette at værdifulde arkitektoniske kvaliteter. Det gælder eksempelvis vores bygninger opført som ”bedre byggeskik”, vores kulturmiljøer og vores håndværkstraditioner. Købstadsmiljøet i Holbæk by, havnen, sammenhængen til fjordlandskabet, gamle herregårde og herregårdslandskaber m.m., men også nyere enkeltstående byggerier, som eksempelvis det fredede Holbæk Seminarium m.fl.

Vi skal sikre, at vi i fremtiden bygger nyt eller omdanner med respekt for stedernes kvaliteter. At vores landsbyer og byer udvikles, men også bevarer deres historie gennem valg, der sikrer kvalitet i samspillet mellem nyt og gammelt. Og vi skal sikre at udviklingen bidrager til at skabe attraktive steder for alle borgere i Holbæk Kommune.

Kilde

Foto: JDL