De næste, der vil kunne vaccineres mod COVID-19, er de borgere over 65 år, som modtager pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Holbæk Kommunes hjemmepleje har tidligere spurgt de pågældende borgere, om de vil vaccineres, og om de har brug for hjælp til at booke tid og transport til vaccinationscentret.

En liste er dermed sendt til Statens Seruminstitut med cpr-numre på alle, der vil vaccineres. De indkaldes ud fra et register og en prioritering, og dem over 85 år indkaldes først.

Statens Serum Institut sender i samarbejde med Sundhedsstyrelsen breve til alle de personer, som får tilbudt vaccine. Bliver det din tur i køen, så modtager du et brev i e-Boks. Er du fritaget for Digital Post, får du brevet i din postkasse.

Du kan først booke tid, når du har modtaget brevet. Da vaccinerne ankommer løbende, kan du opleve, at der ikke er ledige tider i systemet. Tiderne bliver frigivet, som vaccinerne ankommer. Oplever du, at du ikke kan finde en ledig tid, så prøv igen på et senere tidspunkt. Nye tider lægges løbende op, når der er sikkerhed for, at der er vacciner til det. Alle, der er blevet inviteret, vil få mulighed for at blive vaccineret i den nærmeste tid.

Er du rask, opfordres du til ikke at kontakte egen læge med spørgsmål til COVID-19. Lægerne er under pres, og vi skal sikre, at de praktiserende læger har tid til dem, der har allermest brug for dem.

Hvem får tilbud om vaccination?

Vaccinationen tilbydes i første omgang specifikke grupper af ældre og sårbare borgere samt plejepersonale. Vaccination er frivillig, så det er op til dig, om du vil vaccineres, når du får tilbuddet.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender for, hvornår du kan forvente at få tilbud om vaccination. Vær opmærksom på, at den specificerede vaccinationskalender opdateres ugentligt.

Transport til vaccination

Du skal i udgangspunktet selv sørge for transport til vaccinationscenter. Har du ikke selv eller med hjælp af pårørende mulighed for at transportere dig til vaccinationscentret, får du tilbudt kørsel.

Har du ønsket transport, skal du afvente at høre fra Holbæk Kommune, som kontakter dig og bestiller kørslen til dig. Du skal i det tilfælde ikke bestille tid til vaccination.

Hvor kan jeg få mere at vide om coronavaccinen?

Det er Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder, der planlægger landets vaccinationsindsats. Du kan læse mere om vaccinationsprogrammet, målgrupper og generel information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på Region Sjællands hjemmeside.

Læs mere her

Foto: ABW