En ungdomsforestilling helt ud over det sædvanlige.
UngHolbæk og 4300 Agervang vil med skuespil, digte, sang, musik, rap, parkour og trial
dans skabe en ungdomsforestilling, der forener hele Holbæk kommune.
En fortælling om ungdomsliv, kærlighed og drømme i en
helt almindelig bydel i Holbæk.

De unge skal være formidlere af deres egen fortælling, og får hjælp med
iscenesættelsen fra professionel skuespiller og instruktør Peter Rygaard og MA i
teaterpædagogik, Anita Nielsen.
De unge har masser af drømme
Fortællingen har taget sit afsæt i Vangkvarteret, men handler i virkeligheden om
fællesskabet i hele kommunen. Den sætter fokus på de unges sammenhængskraft,
drømme, indholdsrige ungdomsliv, uddannelse og lyse syn på fremtiden.
Ideen opstod, efter DR’s udsendelsesrække ”Blok på Bistand” i vinteren 2014/2015
tegnede et billede af Vangkvarteret, som et boligområde hvor beboerne er
marginaliseret i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.
”Vi vil gerne give et modsvar til ”Blok på Bistand”, fordi livet i Vangkvarteret er så meget
mere. Det er livskvalitet med drømme om fremtiden, det er engagement i eget liv og
lokalområde, og det er en forståelse af at være beboere i Holbæk Kommune og ikke blot
i en ”ghetto”, fortæller ungdomsskoleleder, Mads Buus Madsen.
Unge fra hele kommunen er med
Musicalprojektet sættes op som en større ungdomsskoleaktivitet med flere
samarbejdspartnere, heriblandt 4300 Agervang. Det betyder, at unge i hele kommunen,
også dem fra lokalområderne udenfor selve Holbæk by, er inviteret til at være med.
”Vi anvender mange andre udtryksformer end ”bare” teater, og derfor inddrager vi andre
samarbejdspartnere, foreninger, kulturinstitutioner og frivillige klubber,” fortæller Mads
Buus Madsen.
Projektet er skudt i gang, og løber frem til maj 2016, hvor musicalen opføres.