Hvorfor skal du være frivillig i Ungdommens Røde Kors Holbæk?
I Holbæk er der en del børn og unge, som ikke har noget at tage sig til efter skole. De fleste børn og unge savner et sted, hvor de bare kan være sig selv. Her kommer vi i Ungdommens Røde Kors Holbæk ind i billedet. Vi fungerer som legekammerater, lektiehjælpere og upartiske voksne. Vores arbejde giver børnene en tryg base, en masse selvtillid og mod på at deltage i andre fritidsaktiviteter.

holbaek
(Foto: urk.dk)

Hvilke aktiviteter laver Ungdommens Røde Kors Holbæk?
Spilopperne
Vi laver aktiviteter for børn, der bor på kvindekrisecenter med deres mor. Aktiviteterne foregår hver lørdag klokken 11-13 for børn i alderen 4-9 år. Med aktiviteterne vil vi gerne skabe et hyggeligt frirum, hvor børnene kan få lov til at være børn og have det sjovt. Vi laver en masse forskellige ting, for eksempel dekorerer vi kager, laver smykker, tegner, spiller, maler eller laver aktiviteter uden for huset. Læs mere om Spilopperne.

Netværket for studerende fanger – Jyderup statsfængsel
Netværket for studerende fanger tilbyder indsatte studerende en frivillig studiestøtte, som skal give faglig og personlig sparring. Som frivillig studiestøtte mødes du med den indsatte studerende ca. to timer om ugen i det fængsel, hvor den indsatte afsoner. Du skal være i gang med eller have afsluttet det fag, eller på anden vis have opnået kompetencer i faget, som den studerende har brug for støtte i. Som studiestøtte er du rollemodel for et andet ungt menneske, som ønsker at bryde med kriminaliteten og udvikle sig i en positiv retning. Ved at give faglig og personlig sparring styrker du den indsattes muligheder for at bryde med deres kriminelle baggrund. Få mere information om projektet her.

Hvad får du ud af at være med i Ungdommens Røde Kors Holbæk?
Som frivillig i Holbæk får du mulighed for at bruge dig selv på en givende og sjov måde. Du bliver en del af et rigtigt godt fællesskab blandt de frivillige, og du har mulighed for at få ansvar for events, aktiviteter mv. Mens du har det sjovt med børnene og dine med-frivillige, udvikler du kompetencer, som er særdeles attraktive i gruppearbejde og fremtidige jobsituationer. Du lærer en masse om dig selv og du bliver højst sandsynligt tændt på mere frivilligt arbejde.

Hvem skal du kontakte?
Formand Kim Mike Jensen på fc_kim@hotmail.com eller 31 24 64 32, næstformand: David Bybjerg Marfil Pedersen på david_marfil1820@hotmail.com eller 42 61 73 81

Aktivitetsledere:
Netværket for studerende fanger: Liselotte Krell på nsf.jyderup@urkmail.dk eller 42 29 12 06
Spilopperne: Kim Mike Jensen på fc_kim@hotmail.com eller 31 24 64 32

http://www.urk.dk/vil-du-i-kontakt/lokale-udviklingsraad/region-sjaelland-lolland-og-falster/holbaek/