I takt med at elløbehjulene er blevet mere og mere populære, er uheldene fulgt med: Antallet af uheld med elløbehjul er nemlig fordoblet i løbet af det seneste år. GF Vestsjælland guider dig til at styre uden om de forsikringsmæssige bump på vejen og samtidig vise overskud i trafikken.

Antallet af uheld på elløbehjul er fordoblet fra 47 til 113, når man sammenligner andet halvår af 2020 med samme periode sidste år – det viser nye tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på OUH. Der er stadig mange på Vestsjælland, der ikke ved præcist, hvad færdselsloven siger om elløbehjulet i trafikken, og hvordan man er stillet, hvis man skulle være så uheldig at komme galt af sted på den eldrevne tohjuler – og det sætter GF Forsikring nu fokus på.

– Vi hører jævnligt fra vores klubkontorer rundt om i landet, at rigtig mange ikke ved, hvordan de er stillet forsikringsmæssigt på et elløbehjul. Min fornemmelse er også, at mange faktisk ikke kender færdselsreglerne for elløbehjulet, siger Per Haulund, som er skade- og policedirektør hos det medlemsejede forsikringsselskab GF Forsikring.

Husk din forsikring

Et vigtigt råd fra GF Forsikring er, at man skal sørge for at have en privat ulykkesforsikring, når man lægger fra land på elløbehjulet, uanset om det er lejet eller ejet.

– Ulykkesforsikringen er ikke obligatorisk, og vi ved, at unge ofte nedprioriterer den type forsikring. Samtidig er det tit de unge, vi ser i bybilledet på elløbehjulene. Det kan altså betyde, at man kan stå tilbage med en økonomisk bet, hvis man selv skal betale for fx genoptræning efter et uheld, siger skade- og policedirektør hos GF Forsikring, Per Haulund.
Han minder samtidig om, at elløbehjul skal have påmonteret reflekser samt forlys og baglys.

Forskel på eje og leje

En anden væsentlig detalje er, at man er dækket forskelligt på et lejet og et privatejet elløbehjul.
Lejer du et løbehjul hos en privat virksomhed, så er virksomheden forpligtet til at have en lovpligtig ansvarsforsikring, så du er dækket, hvis du fx kører ind i nogen eller noget.
Med dit eget elløbehjul skal du selv sørge for at have en privat ansvarsforsikring.

– Mange privatejede elløbehjul kan køre mere end de lovlige 20 km/t, og så kan de ikke forsikres. Uden en forsikring kan man let havne i en uheldig situation, hvis du skader andre eller deres ting og bliver gjort erstatningsansvarlig, slutter Per Haulund.


Tre guldkorn om elløbehjulet:

• Overhold færdselsreglerne
Du skal bære en hjelm på et elløbehjul
Du skal være fyldt 15 år for at måtte køre elløbehjul i trafikken eller være ledsaget af en myndig
Du må højest køre 20 km/t. Kan dit løbehjul køre hurtigere, må du kun bruge det på lukket bane
Der må kun være én person på elløbehjulet
Du skal følge cykelreglerne
Du må ikke køre i påvirket tilstand
Du skal altid have lys på. Løbehjulet skal have reflekser, forlys og baglys

• Husk altid ulykkesforsikringen
Sørg for, at du har en privat ulykkesforsikring. Så er du dækket, hvis du kommer til skade på et lejet eller et privatejet elløbehjul. Ulykkesforsikringen hjælper dig fx, hvis du får varige mén eller får brug for genoptræning efter en skade.

• Kend forsikringsforskellen på leje eller eje
Lejet elløbehjul:
Her dækker udlejer, hvis du kører ind i andre eller deres ting via en lovpligtig ansvarsforsikring.
Privatejet elløbehjul:
Her skal du selv have en privat ansvarsforsikring, så du ikke risikerer at blive gjort erstatningsansvarlig. Husk, at hvis dit elløbehjul kan køre mere end 20 km/t, så er det ikke lovligt i Danmark til brug på offentlig vej og kan ikke forsikres.

Foto: ABW