Banker dit hjerte for en lille landsbyskole med gode kollegaer, undervisning i både indskoling, mellemtrin og i vores specialtilbud? Vil du sammen med elever, forældre, kolleger i både skole og fritid gøre en daglig forskel for vores børns skoleliv, i tæt samarbejde med vores to andre landsbyskoler? Så er du meget velkommen til at søge deres fællesskab på Ugerløse Skole.

De ønsker følgende fag dækket i to stillinger på hver 37 timer.

For den ene stilling er der tale om:
Matematik, natur og teknologi, musik og tysk i både almen og specialklasser…
Og for den anden er der talte om:
Matematik, natur og teknologi og musik i både almen og specialklasser…
De er selvfølgeligt også nysgerrige på dine andre fag og øvrige kompetencer, som du synes de ikke kan undvære!

Deres skole har ca. 90 elever fordelt på 0. til 6. klasse og ca. 35 elever i vores 4 til 5 x-klasser, som er for elever med generelle kognitive indlæringsvanskeligheder. Om eftermiddagen har de tilknyttet SFO og klub, hvor der dagligt kommer ca. 70 børn. Skolen en vigtig del af det lokale liv, og de er sammen med dagpleje, vuggestue, børnehave, Dagli’ Brugs, svømmebad, sportsforeninger og kirke med til at skabe liv i byen – man bakker op og bruger skolens faciliteter i mange sammenhænge. Forældre er også meget velkomne til deres daglige morgensang, og forældrerådet er optaget af, at skolen hele tiden udvikler sig i takt med tidens behov.

Ugerløse Skole er en del af tre landsbyskoler – Stestrup, St. Merløse og Ugerløse, og de arbejder tæt sammen for skabe de bedste rammer for børnenes skolegang og fritidsoplevelser.

Pædagogerne er med i undervisningen og varetager flere opgaver i skoledelen på lige fod med lærerne. Stort set alle pædagoger varetager også aktiviteter i deres SFO og klub.

De søger

lærere, som brænder for at undervise i nævnte fag og også gerne i andre fag, som du også kan bidrage med.
kollegaer, som er nysgerrige på at være med i skolens udvikling, herunder er med til at gøre Frihedsforsøget til et plus for skolen og SFO/klub.
en holdspiller, som også vil indgå i vores samarbejde med vores naboskoler og udvikle de tre skolers samlede tilbud.
mennesker, som går på arbejde med godt humør, og som ved at stabilitet giver kvalitet.

De kan tilbyde

et dedikeret lærer- og pædagogkollegie, som arbejder tæt sammen og hjælper hinanden.
et uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø med højt til loftet og plads til kreative tanker.
et tæt teamsamarbejde, godt arbejdsmiljø og professionelle kolleger.
arbejdscomputer stillet til rådighed samt gode forberedelsesforhold og en fleksibel tilstedeværelsestid.
en ansættelse med mange udviklingsmuligheder, da ansættelsen overordnet set er på alle de tre samarbejdende Landsbyskoler – Ugerløse, Stestrup og St. Merløse med ca. 300 elever.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 1. juni 2021)

Foto: ABW