Udvalget for Klima, Natur og Miljø inviterer til åbent kontor. Her kan du komme og drøfte gode idéer, noget du undrer dig over, måske noget vi kan gøre bedre eller anderledes. Til åbent kontor vil udvalgsformand Karen Thestrup Clausen og andre udvalgsmedlemmer være til stede og klar til dialog.

De kan dog ikke hjælpe dig med en sag, træffe beslutninger eller løse konkrete problemer. Men de vil meget gerne høre om dine oplevelser inden for klima, natur og miljø. Det dækker blandt andet over klimaplanlægning, naturbeskyttelse, husdyrbrug, skadedyrsbekæmpelse, affald, forurening, biodiversitet, skove og grønne arealer, vandløb og grundvandsbeskyttelse. Se hele oversigten over udvalgets ansvarsområder her: Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Åbent kontor for Udvalget for Klima, Miljø og Natur med deltagelse af formanden og andre udvalgsmedlemmer afholdes på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk:

Mandag den 28. marts, kl. 16-17
Mandag den 2. maj, kl. 15-16
Tirsdag den 7. juni, kl. 14-15
Mandag den 27. juni, kl. 16-17

Til mødet deltager også en fra administrationen. Vedkommende kan hjælpe med svar på generelle spørgsmål.

Læs mere her

Foto: ABW