Fællesskab Tølløse inviterer til ideudviklingsmøde torsdag d. 9. august 2021, kl. 19.00 i No1

Vær med til at forme, hvad der skal ske i Tølløse de næste 5 år.
Fællesskab Tølløse har i mere end 7 år arbejdet for udvikling af Tølløse. Mange resultater er opnået, bl.a.
Køb af ejendommen Tølløsevej 1 og omdannet den til Kulturhus No1
Genoplivning af Tølløse Festival
Mange koncerter og kulturelle arrangementer i No1
Ny festival Klassisk Efterår Tølløse
Senest etablering af Tølløse Fælled
Fællesspisning hver torsdag
Stigruppen der arrangerer mange vandreture, også med fortællinger
Erhvervsfællesskab Tølløse
Forskønnelse bl.a. ved pasning af de grønne arealer i området omkring No1
og meget, meget mere.

Vi ønsker at sætte nye mål for Tølløse for de næste 5 år, og vi ønsker at alle byens borgere deltager i samtalen om, hvad de skal være

Tilmelding er ikke nødvendigt – bare kom!

Du kan allerede nu komme med ideer eller indslag til mødet her: https://holbaek.citizenlab.co/da-DK/projects/toelloese
Henvendelse angående dette møde, skal rettes til Jens Algot, telefon 22 66 72 73

VIL DU VÆRE MED?
Fællesskab Tølløse er en forening, der er aktiv på mange områder. Foreningen er dynamisk og optager gerne nye interessegrupper, der ønsker at starte en aktivitet, evt. som en selvstyrende projektgruppe.
Ønsker du at være med, kan det ske på flere måder.
Meld dig ind i foreningen og støt med et kontingent, som p.t. er på kr. 200/år
Bliv frivillig i en eller flere aktiviteter.
Har du, evt. sammen med andre, en aktivitet du ønsker at udvikle, kan den optages som et projekt.
Bliv hjælper på forskellige måder.
Se mere om Fællesskab Tølløse på vore hjemmeside: http://faellesskabtollose.dk/

Foto: ABW