Så ramte COVID-19 også årets festival i Tølløse, oplyser styregruppen:

Set i lyset af myndighedernes forlængelse af forbuddet omkring større forsamlinger, må vi se i øjnene, at dette også vil gælde Tølløse Festival 2020. Der er i skrivende stund endnu ikke kommet yderligere specifikke anvisninger fra myndigheder omkring større forsamlinger, men vi forventer ikke, at det vil blive mere end de oprindelige 1000 mennesker. Alene af den grund er der ikke økonomisk grundlag for at afholde festivalen, da vi gerne skal have mindst 1500 gæster, for at festivalen løber rundt. Derudover, ligger der også en moralsk overvejelse til grund for aflysningen, da vi alle har en forpligtelse til at passe på hinanden og holde afstand, og det i sig selv ville ikke give de rette forudsætninger for en god og hyggelig festival, hvor fællesskabet er i højsæde.

Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over denne udvikling og vi havde håbet på, at denne situation for længst havde været overstået, når vi kom til august. Sådan skulle det ikke være, og vi vælger derfor at tage de positive briller på. Der er et super vigtigt projekt i gang i Tølløse, nemlig den nye Bypark, som i fremtiden skal danne rammen om festivalen. Festivalens styregruppe kaster nu alle kræfter ind på at hjælpe dette initiativ på vej og vi glæder os til at byde jer alle velkommen til Tølløse Festival den 21. august 2021 i Byparken.

Følg med på Facebook, vores hjemmeside samt i lokalavisen for nyt. Vi har stadig brug for al den frivillige hjælp, vi kan få, og vi håber, at alle de skønne frivillige, som allerede har meldt sig i år, har lyst til at hjælpe os videre i 2021. På gensyn næste år til Tølløse Festival i nye rammer.

Pas godt på jer selv og hinanden på afstand lidt endnu. Vi ses på den anden side.