I øjeblikket oplever de en stor tilgang af børn i Vipperød Børnegård. De søger derfor to dygtige pædagoger til ansættelse 37 timer pr. uge. Stillingerne er tiltænkt vuggestuen.

Vipperød Børnegård er en integreret institution med 7 grupper, hvoraf de tre rummer vuggestuen. De ligger i et familievenligt og naturskønt område og råder over nogle helt fantastiske rammer for pædagogisk udfoldelse.

De er en dynamisk personalegruppe med ambitioner om at omsætte trygge rammer og nærvær til læring og trivsel for de mange forskellige dejlige børn de dagligt har tæt inde på livet.

De ved, at et skarpt fagligt blik og en målrettet indsats er afgørende for, at de kan lykkes med deres ambitioner om at gøre en afgørende forskel. Derfor øver de sig hele tiden på at være undrende, nysgerrige og inddrage faglig refleksion som rodfæstet del af deres pædagogiske praksis.

De søger en fagligt kompetent kollega der:

arbejder reflekteret, målrettet og systematisk
er kompetent både på skrift og i tale
på et teoretisk grundlag kan identificere udviklingspotentiale, iværksætte handling og vurdere effekt samt justere pædagogisk praksis
har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger
kan arbejde selvstændigt og tage initiativ til samarbejde for at skabe de bedste resultater
er løsnings- og helhedsorienteret – også i komplekse spørgsmål
arbejder sikkert på forskellige IT-platforme – såvel pædagogisk som administrativt
er nysgerrig på andres perspektiver og kan se værdien af at lytte opmærksomt
Og så gør det ikke noget, hvis du samtidig er efteruddannet som f.eks. sprogvejleder på diplomniveau eller har anden relevant faglig efteruddannelse.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 18. februar 2021)

Foto: ABW