De søger vikarer både til sommerferieafløsning, dag/aftenvagter, faste weekender og vågen nattevagt.

Søbæk Have er et botilbud og aktivitetscenter til voksne udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til meget omfattende støtte. Borgerne bor i forskellige bo-grupper, i en af bo-grupperne bor der borgerer som er domsanbragte.

På Søbæk Have arbejder de ud fra et gennemgående fokus på vores fælles kerneopgave: Livsmestring: De understøtter borgerens evne til at mestre dele af sit liv eller hele sit liv. Deres målgruppe er udviklingshæmmede borgere, der har et massivt til moderat behov for støtte

Du har interesse i at bidrage med at sikre det faglige niveau og være loyal overfor deres kerneopgave, etiske profil, faglige tilgange og metoder.

De arbejder ud fra to faglige tilgange: den anerkendende og den relationelle tilgang.

Arbejdstiden er mellem 06.45 og 23.00 med undtagelse af nattevagterne som er i arbejdstiden kl. 22.55 til 07.05
For sommerferievikar ansættes du i en periode hen over sommeren med et fast timetal på 30 timer.

Din profil

Du vil gerne arbejde med relations– og neuropædagogik
Du har lyst til at arbejde med fokus på borgernes selvbestemmelse og inddragelse og tilrettelæggelse af borgerens hverdag
Gode kommunikationsevner både i skrift og tale

De tilbyder:

Fantastiske beboere og kolleger
At være en del af en arbejdsplads, hvor der finder læring og udvikling sted
Intro forløb og faglig sparring
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 16. maj 2021)

Foto: ABW