Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent på fuld tid, som skal føre tilsyn med plejefamilieområdet. De har hovedkontor i Jyderup, Holbæk Kommune, og en filial i Nykøbing Falster, i alt er de 28 ansatte i Afdeling Plejefamilie.

Der søges en tilsynskonsulent til kontoret i Holbæk/Jyderup.

De godkender og fører driftsorienteret tilsyn med såvel private, som offentlige tilbud inden for det specialiserede socialområde – ca. 1100 plejefamilier og 400 sociale tilbud. Grundlaget for socialtilsynets arbejde er tilsynsreformen fra 2013 udmøntet i lov om socialtilsyn. De dækker det geografiske område Region Sjælland og Hjørring Kommune – i alt 17 kommuner og én region.

Stillings- og kompetenceprofil

De søger en tilsynskonsulent med socialfaglig baggrund/grunduddannelse og gerne med en relevant efteruddannelse.

Myndighedserfaring, tilsynserfaring og høj faglighed inden for det specialiserede socialområde vil blive tillagt stor vægt. Som tilsynskonsulent skal du have færdigheder i at vurdere kvaliteten i plejefamilien og:
Viden om og gerne praksiserfaring med målgruppen plejefamilier.
Viden om metoder og tilgange i socialt arbejde.
Opmærksomhed og gerne viden om juridiske og økonomiske aspekter.
Du skal kunne omsætte din tilsynsfaglige analyse i et klart og tydeligt skriftligt sprog. At trives med skriftlighed er en nødvendighed.
Du skal have flair for IT og kunne arbejde i et større fagsystem.
Som tilsynskonsulent vil du, i et tværprofessionelt samarbejde med dygtige kolleger, have fokus på at analysere, vurdere og beskrive den faglige kvalitet i plejefamilier. Du skal som myndighedsperson uproblematisk kunne agere i et arbejdsfelt, hvor dialog, kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling går hånd i hånd i vores myndighedsopgave. Det forudsættes, at du har viden om og erfaring med socialfaglige teorier og metoder.

Personlige kompetencer

Du skal have en anerkendende og nysgerrig tilgang til dine omgivelser, både internt i organisationen og i kontakten med socialtilsynets mange samarbejdspartnere. Du skal have lyst og evne til, at kunne manøvrere i et arbejdsfelt, som til tider er uforudsigeligt og travlt, hvor overblik og systematik er nødvendige kompetencer.

Herudover vægtes det, at du:

Er udadvendt, dialogorienteret, engageret og god til at skabe professionelle relationer.
Er bevidst om egne styrker og svagheder.
Er omstillingsparat, og optaget af at sikre og højne kvaliteten for samfundets sårbare og udsatte mennesker.
Kan arbejder selvstændigt og effektivt og er i stand til i vidt omfang, at planlægge og tilrettelægge opgaverne selv.
Har gode samarbejdsevner.

De tilbyder

Et super vigtigt arbejde og en motiverende kerneopgave: ”Socialtilsyn Øst skal bidrage til at sikre kvalitet og udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, unge og voksne understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv”.
At du bliver en del af en afdeling, hvor vi er dedikerede til at føre et fagligt kompetent, systematisk, ensartet og uvildigt tilsyn med plejefamiliernes generelle kvalitet og mestrer balancen mellem dialog og kontrol.
Et stærkt tværprofessionelt samarbejde, hvor der er et solidt fagligt fællesskab om opgaveløsningen.
At du bliver en del af en organisation, hvor du – sammen med 70 andre dygtige kolleger – skal udvikle fagligheden samt præge og udvikle kulturen i vores organisation.
En grundig introduktion til arbejdet og opgaven som tilsynskonsulent.
En arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar.
Fleksibel arbejdstid inden for enkle rammer, mulighed for hjemmearbejdsdage, frugtordning, gratis kaffe mv.
Holbæk Kommunes personalepolitik, http://www.holbaek.dk/om-kommunen/job-i-kommunen/personalepolitik/

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 15. marts 2021)

Foto: ABW