Stenhus Kostskole klarer sig rigtig fornuftigt i CEPOS’ analyse af undervisningseffekt. Faktisk ligger privatskolen højest af alle skolerne i Holbæk kommune.

CEPOS har målt på ialt 1382 folkeskoler, privatskoler og efterskoler, og Stenhus Kostskole er placeret som nr. 335.

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.

Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.

Der er ingen statistisk sammenhæng mellem kommunernes udgift pr. elev og elevens resultat-løft.

Landets bedste skole er den private Hay skolen i København, og samlet viser analysen da også, at frie grundskoler er bedst til at løfte eleverne fagligt.

holbæk skoler