PS Videnscenter i Holbæk udbyder i samarbejde med PsykologCentret Viborg ApS. (v. Lene Metner) dette KRAP-grundforløb i 2019 fordelt over ti dage fra 7. februar til 18. september.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik. KRAP er et integreret pædagogisk koncept, som er fokuseret på udviklingen af praksis og tilegnelse af metoder og redskaber.

Målgruppe
Fagpersoner inden for det sociale, pædagogiske, og psykiatriske område. Kort sagt professionelle, som arbejder med mennesker med særlige behov og eller udfordringer både i form af det, de selv har med, eller det, de har været udsat for.

Billede: PS Videnscenter

Særlige behov skal ifølge PS Videnscenter forstås bredt som: Sociale/emotionelle problemer, familiemæssige udfordringer, nedsat begavelse/intellektuelle funktionsvanskeligheder, misbrug, forskellige diagnoser (autisme, ADHD, Borderline mv.) eller egentlige psykiatriske lidelser.

På dette ti-dages grundforløb får man som fagprofessionel en række værktøjer, der gør en i stand til at give de mennesker, som man arbejder med, bedre betingelser for at udnytte deres potentialer og forstå behovet for hensigtsmæssige forandringer.

Tilmelding og yderligere oplysninger kan findes på PS Videnscenters hjemmeside; herunder mere om indholdet, undervisningsform, undervisere, litteratur mv.