Fremtidens digitale teknologieksperter: 4. klasses børnene på Holbæk By Skole afd. Absalon er med i et forsøg om teknologiforståelse i undervisningen, hvor de blandt andet koder robotter.

Er du en teknologinørd?

Det er de i 4. klasserne på Holbæk By Skole afd. Absalon. De er her i foråret i gang med et forsøgsprojekt om teknologiforståelse igangsat af Undervisningsministeriet. Forsøget skal danne grundlag for, hvordan folkeskolebørn i fremtiden skal lære om teknologiforståelse.

Børnene skal lære om teknologiforståelse på en ny og sjov måde – for eksempel med robotter i matematik, i dansk, natur/teknik samt håndværk og design. Det skal lære børnene, hvordan de forstår og bruger digital teknologi.

Nu skal vi styre robotter
Teknologi gør matematik til en leg, siger Sonila Sulaj Kloppenberg. Hun er matematiklærer på afd. Absalon.

“Børnene leger sig ind i det, og de ærgrer sig hver gang, vi skal videre med noget andet. Eleverne kan med teknologiforståelse arbejde med matematik på en helt ny måde, og de får nu øjnene op for matematikkens betydning i den teknologi, de møder i hverdagen. Når eleverne selv skal programmere, laver de selv noget, de må forholde sig til,” siger Sonila Sulaj Kloppenberg.

I matematik arbejder de med teknologi gennem programmering, og børnene skal samtidig bruge deres viden om matematiske figurer.

“De skal holde tungen i munden. Det de har lært i matematik, kommer nu i spil gennem programmering. De skal på en iPad eller iPhone kode en lille robot til at bevæge sig i en geometrisk bane. Hvis trekanten for eksempel ikke lukker helt, skal børnene regne om,” siger Sonila Sulaj Kloppenberg.

Børnene arbejder fra scratch til, at de kan se robotten handle på deres programmerede kommandoer.

“Teknologien styrker deres matematiske evner, deres viden om programmering og deres evne til selv at undersøge fejl og så rette op på fejlene,” fortsætter Sonila Sulaj Kloppenberg.

Eleverne Shahed Altamimi og Sebastian Korsmoe fra 4.b er begge meget glade for robotterne. De fortæller, at det er lidt som en fjernstyret bil. De synes, det er sjovt og spændende at lære på en ny måde – og at det endda er en nemmere måde at lære nyt på.

Hvem der?
I dansk arbejder de med ‘ansigtsløs kommunikation’. Og hvad er det så? Det er når, du hverken kan se eller høre personen, når du eksempelvis kommunikerer på sociale medier og sms’er, forklarer Karen Marie Nymann Falk. Hun er sammen med Charlotte Blichager Adolfsen dansklærer i 4. klasserne på afd. Absalon.

“Når vi kommunikerer ansigtsløst, så er det nemmere at sige grimme ting. Det er derfor, at vi i forbindelse med teknologiforståelse klæder børnene bedre på til at være på nettet,” fortæller Charlotte Blichager Adolfsen.

4. klasses eleverne bliver i undervisningen udfordret i ansigtsløs kommunikation, hvor de skal hjælpe andre børn.

“Børnene skal selv komme med løsninger på opstillede dilemmaer for at forstå at navigere i ansigtsløs kommunikation. De har for eksempel været brevkasseredaktører. Det kunne være en dreng, der på Moviestar Planet skriver og spørger en pige, om de skal ses. Hvordan skal pigen reagere? Det skal børnene komme med et bud på,” siger Karen Marie Nymann Falk.

Fakta
Forsøget løber fra 2019 til 2021, og teknologiforståelse bliver under forsøget undervist både som et selvstændigt fag og som en integreret del af undervisningen på forskellige skoler. Når forsøget er afsluttet, skal det evalueres, og herefter tages der en politisk beslutning om, hvordan teknologiforståelse skal indgå obligatorisk i undervisningen. I Holbæk Kommune deltager Kildedamsskolen afd. Store Merløse også.

Foto: Holbæk Kommune
Foto: Holbæk Kommune
Foto: Holbæk Kommune
Foto: Holbæk Kommune