Team Rynkeby Holbæks 2017-hold siger stor tak til alle de sponsorer, som bakkede op om den gode sag i 2017 – og hilser nye sponsorer velkommen i 2018. Team Rynkebys danske deltagere afsluttede lørdag formiddag 10 måneders arbejde i den gode sags tjeneste, da velgørenhedscykelholdet donerede 22 millioner kroner til Børnecancerfonden og 10,4 millioner kroner til Børnelungefonden – 32,4 millioner kroner i alt.

Igen i år deltog Team Rynkeby Holbæk 2017 med stolthed og ydmyghed i overrækkelsen og festligehederne på Torvet i Ringe.
Samlet set har Team Rynkebys 44 hold i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island i år indsamlet og doneret godt 64,7 millioner kroner til børn med kritiske sygdomme. Med dette års donationer rundede velgørenhedscykelholdet samtidig en markant milepæl.

Siden det første Team Rynkeby-hold donerede 38.000 kroner til børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital for 15 år siden har Team Rynkeby doneret mere end en kvart milliard kroner (274 millioner kroner) til børn med kritiske sygdomme. Heraf er godt 180 millioner kroner gået til danske børn – hovedsageligt børn med kræft.

Hjælp til flere børn
Donationens størrelse er også grunden til, at Team Rynkeby i år har valgt at udvide gruppen af danske børn, der får støtte fra Team Rynkeby. Tidligere har Team Rynkebys danske hold fokuseret på at støtte Børnecancerfondens arbejde, men i år er også Børnelungefonden blevet tilgodeset. Børnelungefonden modtager de penge, som 115.000 skoleelever fra 328 danske skoler indsamlede i forbindelse med ‘Team Rynkeby Skoleløbet’ tidligere på året.

Arbejdet for den gode sag fortsætter i 2018
De nye hold for 2018 er udtaget, og i Team Rynkeby Holbæk er 55 ryttere og 11 servicefolk parate til at yde deres bedste for holdet og for den gode sag. Interessen for at deltage i projektet har været stor i år, så det har ifølge holdkaptajnen ikke været nogen let udvælgelsesproces for den lokale styregruppe. Der har været mange gode ansøgere, som der desværre ikke har været plads til. Holdstørrelsen på cirka 50 ryttere pr. lokale team og udvælgelseskriterierne er givet fra centralt hold. Det vægtes bl.a. højt, at Team Rynkeby forbliver et folkeligt projekt med en passende fordeling af mænd og kvinder, en passende aldersspredning og en passende forskellighed i uddannelse og erhverv – samtidig må maksimalt halvdelen af rytterne have cyklet turen før.

I udvælgelsen af deltagere til 2018-holdet har styregruppen skelet til malkeskammelprincippet. En malkeskammel skal have tre lige lange ben, hvis man skal sidde godt på den.

“Hvis projektet skal blive en succes, så er det vigtigt, at vi både har et sponsorben, et sportsligt ben og et socialt ben. Vi er sikre på, at vi har fundet deltagere til det nye hold, som har fokus på alle tre ben”, udtaler holdkaptajn Tine Bjerregaard forventningsfuldt.

Team Rynkeby Holbæk håber, at lokalområdet vil tage godt imod det nye hold både i sponsorsammenhæng og ude på vejene, så der igen i 2018 kan blive samlet ind til kritisk syge børn og deres familier. Det gør en enorm forskel.