Coronaepidemien har præget hele vores samfund og hverdag siden marts måned. Det har påvirket os alle, og i særdeleshed de borgergrupper, som de tre råd repræsenterer. Det har betydet omvæltninger, udfordringer og afsavn. Men frygten for corona skal ikke sætte livet i stå, lyder det samstemmende fra Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet.

I Handicaprådet er formand Sytter Kristensens blik rettet mod dem, der hjælper de handicappede gennem hverdagen.

”Tak til alle jer, som holder hjulene i gang, og tak til alle jer børn og unge, som skal leve knapt så alsidigt, som det ellers høre barndommen og ungdommen til. Tak fordi I tager hensyn til de mange, som på grund af alder, handicap eller andre udfordringer er tvunget til at være ekstra beskyttet. Vi repræsenterer disse mange borgere i Holbæk Kommune, og med jeres hjælp og forståelse vil de helt sikkert føle sig mere sikre på at få en god jul, også i 2020,” fortæller Sytter Kristensen og retter derfor en tak til de mange, der passer på og værner om de handicappede:

”Mennesker med handicap har mange udfordringer i hverdagen, og her i 2020 har corona gjort det særligt svært at leve med et handicap. Uden hjælp fra alle borgere vil det være umuligt at føle sig som en del af fællesskabet. Så tak for jeres omtanke, og fordi I følger retningslinjerne om afstand, god håndhygiejne og brug af mundbind,” fortæller Sytter Kristensen.

Formand for Ældrerådet Steen-Kristian Eriksen har fokus på den ensomhed, som kan ramme mange ældre.

”Vi skal leve, hele livet. Og vi skal passe på hinanden og undgå, at vi smitter hinanden. Det har vi været gode til, og det skal vi blive ved med. Samtidig skal vi huske på, at de sårbare og udsatte ældre ofte er isolerede, ensomme og kun har få glæder tilbage i livet. Det er vigtigt at huske i en travl hverdag,” fortæller formanden for Ældrerådet og kommer med en opfordring:

”Derfor er Ældrerådets opfordring: Send en hilsen til jeres ældre familiemedlemmer. Ring og fortæl om jeres hverdag. Skriv et brev. Giv jeres ældre pårørende, om de måtte være på plejehjem eller er hjemme i egen bolig, jeres opmærksomhed. Del jeres glæde over livet med de sårbare og udsatte ældre. Det vil være tænde et lys i mørket. Og husk også at sende de medarbejdere, der passer jeres ældre slægtninge en stor tak for deres store indsats. De fortjener det. For vi skal stå sammen om at passe på de ældre og udsatte. Det giver mening med livet,” fortæller Steen-Kristian Eriksen.

Jørgen Gybel Knudsen, der er formand for Udsatterådet, fortæller, at den borgergruppe, som rådet repræsenterer, er ekstra udsatte både i forhold til fysisk og psykisk ensomhed. En opfordring til dem er derfor at søge kontakt til omverdenen og holde sig orienteret.

”Det er måske nemmere sagt end gjort. Specielt hvis man har et misbrug, føler sig ensom, har psykiske problemer eller er hjemløs. Men det er vigtigt, at man kommer ud af sin isolation, søger kontakten med andre. Det sociale spiller nemlig en stor rolle i forhold til ensomhed. Så at have kontakt til omverdenen på den ene eller anden måde vil være med til at holde ensomheden i skak,” fortæller Jørgen Gybel Knudsen, der bl.a. nævner Kirkens Korshær varmestue i Holbæk og Holbæk Kommunes aktivitets- og samværssteder (Multihuset i Holbæk og Banehuset i Jyderup) som mulige steder, hvor man kan søge fællesskabet.

”Udsatte og sårbare kan have en angst og frygt for at blive smittet eller en usikkerhed omkring det at blive testet. Derfor er det vigtigt, at de taler med pårørende eller bekendte om det. Eller at støttepersoner bruger blot et par minutter på det. Det kan nemlig være med til at flytte den enkelte fra ensomheden til fællesskabet, og være med til skabe mere åbenhed og viden om corona,” fortæller formanden for Udsatterådet.

Kilde

Foto: ABW