Vil du være del af et passioneret team af sygeplejersker?
Så er du velkommen på Plejecenter Elmelunden i Jyderup, hvor vi lige nu har et barselsvikariat på 6 måneder fra den 1. maj 2021.

Har du lyst til en spændende hverdag, hvor du sammen med engagerede kollegaer, kan gøre en forskel for en skøn gruppe mennesker?
Så er det her du skal lægge din ansøgning.

Om du har mange års erfaring eller er nyuddannet, er ikke afgørende. Det vigtigste er din interesse for faget og lysten til at gøre en forskel for borgerne.

De søger:
En sygeplejerske i et barselsvikariat fra 1. maj 2021 eller snarest derefter til 30. november 2021, primært til dagvagt.
Du kan vælge timer mellem 30 til 37 timet ugentligt

Som ansat på Plejecenter Elmelunden er dine opgaver bredt fagligt favnende: F.eks. koordinering i dagligdagen, samtaler med samarbejdspartnere, plejeopgaver, sundhedsfremmende samtaler med borgere og pårørende, vejledning og supervision af det øvrige personale, kvalitetssikring, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, fx visitation, hjemmepleje, fysioterapi, praktiserende læger og hospitaler.

Deres forventninger til den helt rigtige ansøger:
Du kan både arbejde selvstændigt og i grupper.
Du kan lide at arbejde i de mange forskellige samarbejdsrelationer, der er at finde på et center som deres.
Du har lyst til at være med til at udvikle Plejecentret og det samarbejde og den synergi der ligger på tværs i organisationen
Du er engageret og fleksibel, når der er behov for en ekstra hånd.
Arbejder efter strategier, værdier og kvalitetsstandarter, vedtaget i Holbæk Kommune
Desuden skal du kunne bevare overblikket i akutte situationer og arbejder selvstændigt og tværfagligt. Du skal ligeledes trives med arbejdet i et miljø hvor livskvalitet for beboeren på plejecentret er i centrum.

Det de kan tilbyde dig:

Introduktion og oplæring til området.
De ser det som en vigtighed, at tilbyde dig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af eget arbejde under ansvar. Vi forsøger, at tilpasse os dine ønsker – især når det gælder om at tilpasse arbejdet rundt om familielivet.
Et arbejde, der er varieret og udviklende med høj grad af indflydelse på egen arbejdsdag.
Engagerede kolleger, der tror på effekten af et godt tværfagligt samarbejde og en åben ligeværdig dialog.
Engageret sygeplejerskekollegaer som samme med dig indgår i et fælles team på tre, og sammen planlægger jeres dag.
Fagligt fokus med omsorg og helhed i centrum
Som medarbejder og kollega på Elmelunden bliver du en del af en rummelig og mangfoldig personalegruppe, og hvor der er stor mulighed for faglig sparring med øvrige sygeplejersker i kommunen.

De værner om og passer på deres gode arbejdsmiljø, og de giver mulighed for uddannelse og medindflydelse på egen arbejdstid.

Nogle af deres værdier er, at de ser med hjertet, og at de har fokus på at give hver enkel borger en meningsfuld hverdag, med aktiviteter der er afstemt med den enkelte. De er målrettet i deres arbejde i og omkring borgers trivsel, og arbejder ud fra et teoretisk grundlag, som beror på Tom Kitwoods teorier omkring personcentreret omsorg, som er vores faste pejlepunkt, samt Vibeke Drewsens Backs model ”Blomstermodellen”.

De ligger dejlige i grønne omgivelser
Plejecentret danner rammen om 70 beboers dagligdag. De er beliggende i Jyderup, i fantastiske omgivelser, tæt på Jyderup station. Transport­mulighederne er derfor gode.

Læs hele stillingsopslaget her. (Ansøgningsfrist d. 8 april 2021)

Foto: ABW