Den 19. august kl. 10.00 til 14.30

Kom og vær med til en festdag i Ahlgade, hvor vi fejrer Sundhedsdagen i Holbæk.

Tema i år er Har du det godt. Du vil bl.a. møde mange patientforeninger, og Gigtforeningen Vestsjællandskreds byder på et righoldigt program for 2. halvår.

De glæder sig til at byde også dig velkommen som frivillig. 

Foto: Gigtforeningens Vestsjællandskreds