Sundhedsstyrelsen har beskrevet den fælles retning for behandlingen af kræft hos børn og unge i Danmark i de næste 10 – 15 år. Samtidig har Sundhedsstyrelsens indstillet til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 12. maj, at der oprettes et nationalt forum for børnekræft.

Sundhedsstyrelsen har sammen med en faglig arbejdsgruppe beskrevet og analyseret kræftbehandlingen hos børn og unge. På baggrund af det er organiseringen og udfordringer på området blevet beskrevet, og der er desuden skrevet en vision over, hvad der skal være den fælles retning for de fire børneonkologiske centres fremtidige samarbejde, samt for hvordan behandlingen af børn og unge med kræft skal forbedres gennem en målrettet indsats.

”Vi har fået et fælles overblik over området, og har derigennem et godt fundament for arbejdet fremover. Samtidig har vi sat en fælles retning for, hvordan vi sikrer den bedst mulige behandling til børn og unge med kræft de næste 10 – 15 år. Det har været en lang og konstruktiv proces, og jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for et stort engagement hele vejen igennem,” siger direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm og fortsætter: ”Børnekræft er et kompleks område, og det udvikler sig meget i disse år, særlig inden for udredningen og behandlingen. Sundhedsstyrelsens vision er, at vi i Danmark skal styrke vores indsats, så vi er toneangivende på området internationalt om 10-15 år.”

Behandlingen af kræft hos børn og unge i Danmark er allerede på et højt internationalt niveau i dag. Blandt patienter med leukæmi, som er den største sygdomsgruppe indenfor børnekræftområdet, er overlevelsen steget markant i de sidste 25 år. Men på børnekræftområdet findes der også mindre grupper af kræftsygdomme, hvor resultaterne ikke er forbedret på samme måde. Det skyldes blandt andet, at der er få patienter i hver gruppe, og at de har komplicerede behandlingsforløb. Derfor er forskning og internationalt samarbejde vejen frem til at få den nyeste viden på området og dermed også adgang til de nyeste individuelle behandlinger til danske børnekræftpatienter.

”Det er helt afgørende for os, at vi kan tilbyde alle børn og unge med kræft adgang til den nyeste internationale behandling og hermed adgang til den højeste ekspertise på sygdomsområdet. Derfor peger visionspapiret også på, at vi skal organisere behandlingen, så alle har adgang til den bedste behandling uanset bopæl og ressourcer. Vi vil tilbyde behandling så tæt på hjemmet som muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten,” siger Søren Brostrøm.

Der er omkring 40-50 børn og unge hvert år, der får tilbagefald af deres kræftsygdom, eller som ikke reagerer på den primære behandling. Dette er en gruppe med særlige udfordringer, og prognosen for dem er markant dårligere. For de fleste undergrupper er der i gennemsnit mindre end én patient om året, og behandlingstilbuddet er dermed også meget forskelligartet. For at styrke tilbuddet for disse børn og unge er det besluttet, at de skal gennemgås og drøftes på nationale møder (såkaldte national multidisciplinære teamkonferencer) med deltagelse fra alle fire børneonkologiske centre.

”Ved at børn og unge med tilbagefald af deres sygdom gennemgås på møder med deltagelse fra alle fire centre, forventer vi, at det kan sikre en øget kvalitet i behandlingen og adgang til den højeste ekspertise,” siger Søren Brostrøm og fortsætter: ”desuden skal det være med til at sikre, at børn og unge, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder, vurderes i forhold til om de kan tilbydes eksperimentel behandling.”

På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen og indstilling fra Sundhedsstyrelsen besluttede det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 12. maj at støtte, at der etableres Nationalt Forum for Børnekræft (NFB). NFB skal styrke det fælles samarbejde mellem de fire centre på tværs af landet samt udbrede visionerne for den fremtidige behandling af børnekræft. Det nye forum skal bestå af repræsentanter fra de fire børnekræftcentre og de faglige organisationer vedrørende børnekræft

”I Danmark er behandlingen af børn med kræft på et højt internationalt niveau, men der er også potentiale for, at området bliver udviklet endnu mere. Det danske sundhedsvæsen giver gode forudsætninger for, at Danmark kan forbedre behandlingen på en række områder, hvor der fortsat er dårlig overlevelse fra kræftsygdom. Etableringen af det nye forum kan være med til at sikre et endnu stærkere samarbejde på tværs af hele landet og løfte området yderligere. Derfor glæder vi os til at være en del af deres arbejde,” siger Søren Brostrøm.

Kilde

Foto: ABW