En arbejdsgruppe under kommunalbestyrelsen skal lave en samlet udviklingsplan, der binder havnens nuværende og kommende aktiviteter sammen – fra Strandparken i vest til marinaen i øst. Det fortæller Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Holbæk Havn er et område under konstant udvikling. Ved den gamle havn er der netop nu gang i byggeriet af en såkaldt barkegryde, foran biografen er der anlagt græsplæner og aktivitetsbaner, og hvor Silvan tidligere lå, skyder Holbæk HavneBy op. Derudover lægger havneområdet i stigende grad vand og asfalt til sportsarrangementer og koncerter.

De mange aktiviteter eksisterer side om side, og kommunalbestyrelsen ønsker at bevare dem alle, men samtidig sikre en rød tråd og en fremtidssikret udvikling af havnen. Derfor skal en ny arbejdsgruppe under netop kommunalbestyrelsen arbejde med en plan for, hvordan hele havneområdet kan udvikles, så der skabes sammenhæng mellem ny og gammel havn og mellem havneområdet og bymidten.

Plan med flere faser
Udviklingsplanen, der kommer til at rumme området fra Strandparken til Holbæk Marina, skal være færdig i august 2019 og bliver delt op i en række faser, som kan gennemføres en ad gangen.

”Havnen har en helt særlig plads i vores historie og er et vigtigt element i kommunens DNA. Det skal vi værne om og benytte i endnu højere grad. En samlet plan for området gør det muligt at arbejde efter et fælles mål, men at tage opgaverne i det tempo, som økonomien giver mulighed for”, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.
Arbejdet med udviklingsplanen kommer til at tage udgangspunkt i eksisterende planer for området og arbejdet i den tidligere havnegruppe.

Tæt samarbejde
På kommunalbestyrelsens møde blev der valgt medlemmer til arbejdsgruppen. Udover borgmesteren er det en repræsentant fra hver af kommunalbestyrelsens partier og lister på nær SF. De valgte er således: Christina Krzyrosiak Hansen, Michael Suhr, Ole Hansen, Susanne Utoft, Søren Kjærsgaard, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Leif Juhl, Emrah Tuncer og John Harpøth.

”Der foregår allerede mange og meget forskellige ting på havnen. Arbejdsgruppens opgave bliver at komme med bud på, hvordan der bliver rum til, at de forskellige aktiviteter og områder fortsat kan udvikle sig hver især, samtidig med at vi skaber nye muligheder. I det arbejde er det helt oplagt og meget nødvendigt at inddrage frivillige, beboere, erhvervsdrivende og andre, som har viden om og interesse for området”, fortæller borgmesteren.
Arbejdsgruppen har ikke beslutningskompetence og kan altså alene rådgive den samlede kommunalbestyrelse. De starter arbejdet den 1. maj og fortsætter frem til 31. august 2019.